Mikael Mogensen
Finansieringsekspert

Mikael har arbejdet 30 år med finansiering, rådgivning og formidling. Han arbejder i dag i Mybanker.dk, hvor han rådgiver kunderne om valg af de bedste lånemuligheder.

Mikkel Scheel
Diplomvaluer

Mikkel er diplomvaluer med betydelig erfaring i værdiansættelse af ejendomme ejet af andelsboligforeninger. Mikkel besvarer spørgsmål omkring værdiansættelse og pricipperne herfor.

Jeppe Blohm Nielsen
Rådgivende ingeniør

Jeppe er uddannet murer, bygningskonstruktør og HD(O). I dag er han adm. direktør i ingeniørfirmaet Bang & Beenfeldt, der har specialiseret sig i at lede projekter i forbindelse med renovering og vedligehold af ejendomme.

Min-andelsbolig.dk samarbejder med eksperter med forskellige specialer.
Hvis du eller din forening står med noget, I er tvivl om, så send et spørgsmål til ekspertpanelet.

Ekspertpanelet modtager mange spørgsmål og kan derfor ikke tilbyde at besvare dem alle.
Vi udvælger dem, som vi vurderer har interesse for flest læsere.

Nej, en valuarvurdering er alene et udtryk for foreningens regnskabsmæssige værdiansættelse og har intet med fastsættelsen af ejendomsskatten at gøre.

En korrekt udført valuarvurdering er den bedste og grundigste værdiansættelse som foreningen kan få.I modsætning til den offentlige ejendomsvurdering, så indeholder en valuarvurdering såvel en besigtigelse af ejendommen som en nøjagtig vurdering af de forhold der vedrører ejendommens drift og dermed værdi som udlejningsejendom.Samtidig er ejendommens anskaffelsessum sjældent retvisende for den aktuelle handelsværdi som udlejningsejendom.

Det grundlæggende problem er, at en valuarvurdering i modsætning til de øvrige koster penge.Gennemgående opvejes omkostningen ofte af den rådgivning der ydes i forbindelse med vurderingen.

Mikael Mogensen
Finansieringsekspert

Mikael har arbejdet 30 år med finansiering, rådgivning og formidling. Han arbejder i dag i Mybanker.dk, hvor han rådgiver kunderne om valg af de bedste lånemuligheder.

Sten Thorup Kristensen
Journalist

Uddannet cand. polit. fra Københavns Universitet 1993. Fra 1997 til 2008 journalist, senere også redaktør, ved Økonomisk Ugebrev. Siden 2008 freelance journalist, med Berlingske Business Ejendomme som primære opgave.

Redaktionen

På minandelsbolig.dk benytter vi os ud over vores faste skribenter også af gæsteskribenter. Det kan for eksempel være eksperter med særlig viden inden for deres område.

Tilmeld Nyhedsbrev