14 punkter for en bedre og billigere forsikring i andelsforeningen

Er andelsforeningen optimalt forsikret?

Det er typisk et spørgsmål, der vil komme op på forårets generalforsamlinger. Medlemmerne vil gerne have tryghed, men de vil naturligvis også gerne spare overflødige omkostninger.

Det er ikke noget mål i sig selv at spare på præmien, understreger Lars Kortegaard, adm. direktør i Din Forsikringsmægler. Prisen skal naturligvis være passende i forhold til markedet, men det er først og fremmest vigtigt, at foreningen har den forsikringsdækning, den har brug for.

Lars Kortegaard giver her 14 råd til, hvordan andelsforeningen kan optimere sine forsikringer:

 • Som udgangspunkt skal foreningen være opmærksom på, om der er etableret et-, tre- eller femårige aftaler med forsikringsselskabet. Der ydes forskellige reduktioner på prisen afhængig af varigheden. Som udgangspunkt anbefaler vi treårige aftaler, hvor der som regel er 10 procent reduktion i prisen. Markedet kan blive justeret mange gange både i forhold til pris og dækninger.
 • Genforhandl løbende med forsikringsselskabet. Når markedet skal vurderes, skal der minimum være dialog med to-tre andre selskaber.
 • Påtag jer gerne en selvrisiko, hvis foreningens drift tillader det. Afhængigt af hyppigheden af skader vil det være sagligt med 5.000-10.000 kr. over en periode, i forhold til den prisreduktion, der kan opnås.
 • Vedligeholdelsesplan: Hvis andelsforeningen har et planlagt forløb i forhold til løbende at vedligeholde ejendommen, vil det have en værdi for forsikringens præmie og dækninger.
 • Hvis der er egen eller ekstern vicevært tilknyttet, kan det minimere eventuelle skader, da man oftest vil opdage disse i opløbet.
 • Vær opmærksom på specielt afskrivningsregler på stikledning og rør. Jo ældre rørene er, jo større vil forsikringsselskabet vurdere risikoen for skade på dem.
 • Glasforsikring – vurder eventuelt, om foreningens medlemmer er bedst tjent med en kollektiv glasforsikring, eller om den skal holdes ude. Der kan være store prisreduktioner på en ejendomsforsikring ved at købe glasforsikringen selvstændigt eller helt undlade den.
 • Vær opmærksom på, om ejendommen har løsøre, som skal være medforsikret, samt ansvar for arbejdsmaskiner (havetraktorer og lignende).
 • Hvis der bor lejere i foreningen, så være opmærksom på om huslejetabsdækningen og dækningsperioden er korrekt.
 • Hvis der er forbedrede sikringsvilkår såsom brandalarmeringsanlæg, kameraovervågning eller låsesystemer, har det værdi at oplyse forsikringsselskabet om det.
 • Bankerne vil normalt ikke dække tab efter hackerangreb. Derfor anbefales en forsikring ved hacking af netbank. Ved indestående på op til 1 mio. kroner koster det cirka 550 kroner.
 • Retshjælpsforsikring anbefales. Hermed vil eventuelle advokatomkostninger være dækket i forbindelse med en tvist. Forsikringsselskaberne har forskellig praksis på dette felt.
 • Husk bestyrelsesansvarsforsikring – foreningen kan hæfte i tilfælde af forkerte beslutninger eller undladelser.
 • Sidst, men ikke mindst: Hvis foreningen ikke har tilstrækkelig indsigt i forsikringsforhold, er det vigtigt, at den søger hjælp. Det kan man blandt andet få hos en forsikringsmægler. Denne bør være i stand til at skabe værdi, så det samlet set ikke bliver dyrere for foreningen.

 

Billedet er fra A/B Birkehave på Frederiksberg.

Tilmeld Nyhedsbrev