Regeringen vil lade andelsforeninger bruge offentlige vurderinger ud i al fremtid

Der er ikke foretaget offentlige vurderinger af eksisterende ejendomme siden 2012, og for så vidt angår boligejendomme har regeringen også opgivet at få et vurderingssystem op at stå igen.

Det kunne efterlade de mange andelsforeninger, der stadig bruger de gamle, offentlige vurderinger til værdiansættelse af deres ejendomme, og dermed til beregning af andelskronen, med et problem. Men dette problem er regeringen med et simpelt greb ved at feje af bordet.

Af et lovforslag, der forleden blev sendt i høringen, fremgår det således, at foreningerne fortsat skal kunne bruge de offentlige vurderinger fra 2019 – nu dog med den nye mulighed, at de kan korrigere efter udviklingen i nettoprisindekset, hvis de ønsker det.

Nettoprisindekset beskriver inflationen, som jo lige nu er et stort tema. Men over de foregående har den betydet langt mindre. Fra 2012 frem til og med 2021 er nettoprisindekset blot steget med under 1 procent om året.

Regeringen følger med lovforslaget i store træk anbefalinger, som et arbejdsudvalg kom med i december sidste år. Opgaven var at finde ud, hvad andelsforeninger kunne gøre, når der ikke længere var offentlige vurderinger af deres ejendomme. En alternativ vej at gå var at kigge over til ejerboligmarkedet, og på en eller anden måde at bruge det som indikator på, hvad værdien på andelsforeningers ejendomme udvikler sig.

Det sidste har man altså fravalgt. Løsningen med at fortsætte med de gamle offentlige vurderinger, eventuelt opskrevet efter nettoprisindekset, er meget simpel, men også på nogle måder meget problematisk.

Vurderingerne fra 2012 var allerede dengang meget upræcise – det var netop derfor, man stillede systemet i bero og prøvede at udvikle et bedre. Som tiden går, bliver det blot alt værre. Selv hvis vurderingerne fra 2012 havde været præcise, var det stadig år for år blevet mindre sigende for, hvad nutidsværdien af ejendommene er. At tilføje en nettoprisindeksering hjælper kun lidt, og i mange tilfælde vil den endda være decideret misvisende.

Et andet element i lovforslaget er at forlænge gyldigheden af en valuarvurdering fra 18 til 42 måneder.

Lovforslaget er i høring frem til den 18. august. Herefter vil det blive fremsat i Folketinget, så det kan træde i kraft med virkning fra nytår. Denne planlægning kan dog blive skudt i smadder, hvis der bliver udskrevet folketingsvalg, inden lovforslaget bliver fremsat. I givet fald vil det automatisk bortfalde.

Min-andelsbolig.dk vil hen over sommeren dække lovforslaget og dets konsekvenser.

Billedet er fra A/B Skydebanen på Vesterbro i København.

Tilmeld Nyhedsbrev