Nye tilskudsmidler til energibesparende tiltag i gamle ejendomme

Håndværkerfradraget, også kendt som boligjobordningen, er afskaffet med virkning fra april. Det giver god mening for så vidt, at der ikke mangler jobs i byggebranchen – tværtimod mangler der ansøgere til at udfylde stillingerne. Men set fra en anden synsvinkel kunne timingen ikke være meget ringere:

Især i de seneste år var håndværkerfradraget i høj grad møntet på energiforbedringer. Det var med udgangspunkt i klimadagsordenen, men nu har forbrugerne fået en helt anden interesse: At imødegå de store prisstigninger på energi, som kan blive endnu mere alvorlige til næste vinter.

Bor en andelsforening i en ældre ejendom, er det altså af flere grunde en god ide at undersøge, om det er muligt at spare på energien. Måske er en investering, der før ikke var rentabel, blevet det med de nuværende energipriser. Men ellers er det afskaffede håndværkerfradrag i et vist omfang blevet afløst af kommunale tilskudsordninger.

I Københavns Kommune, for eksempel, er ansøgningsfrister for flere tilskudsordninger lige op over: Bor foreningen i ejendom med energimærke D eller under dét, kan den frem til den 29. april søge om at få gennemgået ejendommens energibehov gennem ordningen Energitjekket KBH. Frem til den 19. april kan man søge om tilskud til støjdæmpning af vinduer, hvis ejendommen ligger i et stærkt støjbelastet område. Og er der ikke bad eller toilet i lejligheden, kan man som beboer søger midler fra den såkaldte toiletpulje – her er ansøgningsfristen den 2. maj.

Der er flere andre puljer i kommunen, som bliver åbnet for ansøgninger engang imellem. Følg disse puljer her. Københavns Kommune har også en bygningsfornyelsespulje, hvorigennem ejer af hele ejendomme, der er meget utidssvarende, kan søge tilskud. Denne pulje tager sigte på de 24.000 boliger i kommunen, der stadig ikke har bad, toilet eller indlagt fjernvarme, eller som på anden måde er langt fra nutidige standarder.

Ordningen bliver primært brugt af andelsforeninger, hvor man af den ene eller den anden grund er faldet bagud med renovering og vedligehold. Blandt de seneste modtagere er andelsforeningen på billedet – den ligger på Scharlingvej i Valby. Foreningen har fået tilskud på 4,4 mio. kroner til isolere facaderne mod gården. Den samlede udgift på projektet var 39,4 mio. kroner.

Får en forening tilskud efter bygningsfornyelsespuljen, skal den dog tilbagebetale beløbet, hvis den efterfølgende opløser sig selv og sælger ejendommen. Det er heller ikke muligt at opskrive andelskronen på baggrund af en udgift, som kommunen har betalt. Det samme gælder, hvis den individuelle andelshaver har fået tilskud fra toiletpuljen.

Se også vores artikel fra sidste uge om ordningen GoSwitch, der sørger for, at man hele tiden er kunde hos det billigste elselskab – noget, som kan spare husstande for en årlig udgift på flere tusinde kroner.

Tilmeld Nyhedsbrev