Skal du købe andelsbolig? Otte ting du skal undersøge forinden

Overvej om du ønsker at bo i en andelsbolig

Når du køber en andelsbolig, bliver du medejer af en andelsboligforening. Dy får en eksklusiv brugsret til den pågældende lejlighed, men du ejer den ikke. Andelsboligforeningen fungerer som et demokrati, hvor beslutninger træffes af flertallet, og hvor du er bundet af de regler, der fremgår af andelsboligforeningens vedtægter.

Få det seneste årsregnskab fra sælger og undersøg, hvordan foreningens økonomi generelt har det

Tjek for eksempel, om der er afsat penge til vedligehold. Hvis der ikke er afsat penge, risikerer du, at værdien af din andel falder, hvis foreningen er nødt til at optage nye lån til vedligeholdelsesopgaver.

Bemærk, at hvor det selvfølgelig er et problem, hvis foreningen er belånt helt op til skorstenen, så er det ikke nødvendigvis en dyd, at foreningen er gældfri eller næsten.

”Det kan sjældent betale sig for en andelsboligforening at være helt gældfri. En sund forening ligger ofte med en belåningsgrad på omkring 50 procent, og en forening med en belåningsgrad over 50 procent kan også sagtens være sund alligevel,” siger Morten Østrup Møller, direktør i Ejendomsforeningen Danmark.

Undersøg hvilke lån foreningen har optaget

Oplysningerne vil fremgå af foreningens årsregnskab.  Har foreningen eksempelvis optaget flekslån eller fastforrentet lån? Ved et flekslån kan en eventuel stigning i renten øge andelshavers boligydelse. Har foreningen indgået en renteswapaftale, så undersøg, hvilken indvirkning det kan have på andelskronen. Har foreningen et afdragsfrit lån, hvad skal der så ske, når afdragsfriheden udløber? Overvej, om det er konsekvenser, du kan leve med.

Det er i øvrigt værd at bemærke, at selv om en andelsboligforening eksempelvis har et flekslån, kan foreningen godt have så god en økonomi, at en stigning i renten ikke kommer til at få indflydelse på hverken boligydelsen eller andelsværdien.

Sæt dig ind i, hvilke hæftelsesforhold der er i den pågældende andelsboligforening

Hæftelsesforholdene afgør eksempelvis, hvordan du vil være forpligtet i forhold til den gæld, foreningen kan have. Hæfter den enkelte andelshaver ved sit indskud, pro rata, for eksempel efter fordelingstal, eller hæfter man solidarisk (således at alle medlemmer hæfter lige meget, uanset størrelsen af deres andel)? Hæftelsesforholdene fremgår af foreningens vedtægter og årsregnskab, som kan rekvireres hos sælger.

Tjek nøgleoplysningerne

Sælger er forpligtet til at udlevere nøgleoplysningsskema for både foreningen og andelen. Af nøgleoplysningsskemaet for foreningen fremgår blandt andet, om foreningen har servitutter, der fastfryser andelsværdien på et bestemt niveau. Vær særligt opmærksom på boligafgiften, andelsværdien og friværdien.

Tag kontakt til foreningens administrator og få referatet fra den seneste generalforsamling

Her kan du eksempelvis finde ud af, om der er vedtaget kommende vedligeholdelsesprojekter, der kan give en stigning i boligydelsen med mere.

Find ud af, om foreningen har udarbejdet en vedligeholdelsesplan

I planen vil typisk fremgå en række forslag til vedligeholdelsestiltag, for eksempel vedligeholdelse af trapper og udskiftning af faldstammer, tag og vinduer. Planen giver dig et overblik over ejendommens tilstand og hvilke udgifter, der kan være i vente.

Tag kontakt til en uvildig rådgiver

Dette gælder også selvom du nu har et godt udgangspunkt for din vurdering af andelsboligen. Der kan være mange flere overvejelser, end dem der er beskrevet i de ovenstående punkter, så det er vigtigt med en professionel rådgivning i forbindelse med køb af andelsbolig.

 

Billedet er fra AB Vigerslevvej 46 A-B i Valby.

Tilmeld Nyhedsbrev