A/B Tjenestemændenes Byggeforening har kæmpet med efterslæb på vedligeholdet

MÅNEDENS ANDELSFORENING I OKTOBER: ”Når der er et budget til vedligehold, skal det bare bruges. Det skal selvfølgelig give mening, men på en gammel ejendom er der altid et eller andet, der kan gøres.”

Sådan siger Arne Bo Nielsen, formand i A/B Tjenestemændenes Byggeforening i Valby, der i oktober er månedens andelsboligforening her på Minandelsbolig.dk.

Formanden har ikke fået sin holdning ud af den blå luft, for i de senere år har det ene større renoveringsprojekt afløst det andet i foreningen. Den situation vil man gerne undgå igen.

”Vi er lidt metaltrætte,” som Arne Bo Nielsen udtrykker det.

”Først har vi udskiftet taget, hvilket tog et halvt år. Efterfølgende har der været et altanprojekt, hvor vi også har fået skiftet samtlige vinduer. Derefter har der været projekter med faldstammer og kloak, hvor vi blandt andet har fået sikret os mod skybrud. Så det har været én stor byggeplads de seneste to år. Faktisk har vi fået lavet så meget, at lastbilerne har trykket vejen, og vi har fået et påbud fra kommunen om at reparere den offentlige/private vej.”

Men I er ikke færdige endnu?

”Nej. Nogle i foreningen kunne også godt tænkte sig at få lavet et gårdsmiljø, der er mere tiltrækkende end det, vi har i dag. Der kommer sikkert også et altanprojekt nummer to – hos dem, der ikke var med i første omgang, er der måske kommet nye ejere, og vi kan bruge byggetilladelsen fra forrige runde. Gårdprojektet får måske et budget på 2 eller 2,5 mio. kroner, mens altanprojektet bliver finansieret med et andelslån, som foreningen optager, men som den enkelte ejer hæfter for.”

Hvordan kan det være, at det store renoveringsarbejder har hobet sig op på denne måde?

”Vi har haft et voldsomt efterslæb på vedligeholdet. I mange år har man lagt vægt på, at der skulle sættes så lidt i gang som muligt, så man har klaret sig med småreparationer. Det er sådan set også en meget fin ejendom. Men det gamle tag var det originale fra 1918, og faldstammer og vinduer har også været af ældre dato, så det har været påkrævet, at vi på et tidspunkt skulle i gang med det. Til sidst var det nødvendigt at gøre noget, fordi der kom reparationer hele tiden. Hver gang det stormede, faldt der nogle teglsten ned, og så havde vi en murer oppe og understryge det. De andre ejendommene i kvarteret er bygget på cirka samme tid, og de har fået skiftet deres tag inden for de seneste ti år. Så det var simpelthen vores tur.”

Og så er der vejen, som kommunen siger, I skal udbedre. Hvad kommer det til at stå jer i?

”Det ved vi ikke endnu. Vi har også en lille disput med kommunen om, hvem der skal betale for det. Vi argumenterer for, at det ikke giver nogen mening at vedligeholde den ene side af vejen, uden at man også gør det i den anden side. Jeg synes også det virker underligt, at kommunen henvender man sig til den enkelte forening på vejen, i stedet for at kalde alle fire foreninger samtidig. Til sidst får man jo fire forskellige standarder for, hvordan vejen skal udbedres.”

I mange andelsforeninger er det et varmt emne, om man skal gå efter en så høj ejendomsvurdering, og dermed en så høj andelskrone, som muligt. Har du indtryk af, hvordan jeres medlemmer ser på dette spørgsmål?

”Holdningen har ændret sig lidt, efter at flere unge er kommet ind. Men der er også andre hensyn end en høj andelskrone. Efter et af de større vedligeholdsarbejder prøvede vi at holde andelskronen i ro ved, at vi året forinden valgte en lidt lavere andelsværdi, end vi behøvede. Altså: Teknisk set faldt værdien, fordi vi optog et større lån, men så fik vi omvendt en lidt højere vurdering. Vi brugte altså ejendomsvurderingen som en buffer.”

Det har også betydning for huslejen hvilke lån, I har valgt til at finansiere de mange vedligeholdelsesarbejder med. Er I gået efter de billige, variable lån?

”Nej. I en forening af vores størrelse skal man have fælles-tankegang, fremfor at tænkte som en privatperson. Mange ældre mennesker kan godt lide, at man har fast rente. På et tidspunkt havde vi en låneomlægning, der indebar en risiko, hvis renten steg, og det fik vi bestemt ikke ros for. Det betyder, at vi på intet tidspunkt siden har overvejet at gå i flekslån,” slutter Arne Bo Nielsen.

 

A/B Tjenestemændenes Byggeforening

Kjeldgaardsvej 27-37

2500 Valby

97 lejligheder.

Ejendommen er i regnskabet værdisat til 33,3 mio. kroner. Foreningens egenkapital er 15,8 mio. kroner.

Yderlige oplysninger på foreningens hjemmeside.

Tilmeld Nyhedsbrev