ABF: Ny regering må lempe lånevilkår for andelsboligejere

Kravet til udbetaling ved stiftelse af en ny andelsforening skal lempes. Sådan lød det i et boligpolitisk oplæg, som Socialdemokratiet lancerede kort før folketingsvalget den 5. juni.

Nu har partiet dannet regering, og dermed har det mulighed for faktisk at gøre noget ved sagen. Og det opfordrer Jan Hansen, direktør i Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF), til, at man gør snarest muligt.

”En af de helt store udfordringer for øjeblikket er de opstramninger, der er sket i forhold til bankers udlån, som i realiteten har betydet, at der stort set ikke bliver stiftet andelsforeninger, og som også giver nogle udfordringer i forhold til almindelige handler med andelsboliger. Det er man nødt til at se på, for vi mener, at kravene (ved udlån til andelsbolig, red.) nu er væsentligt hårdere, end de krav der bliver stillet ved køb af ejerbolig,” siger han.

Konkret foreslog Socialdemokratiet, at kravet om en udbetaling på 5 procent ikke længere skal dække hele ejendommens værdi, men kun friværdien – det vil groft sagt sige ejendommens værdi minus de lån, foreningen har optaget i den. Da nye andelsforeninger som regel låner så meget, som de overhovedet må, vil det være en meget væsentlig lempelse.

Hvis en tilsvarende lempelse kommer for eksisterende andelsboliger, vil det også være et lettelse for mange nuværende andelshavere, og for dem, som vil købe en andelsbolig. Over de seneste års tid har Finanstilsynet løftet pegefingeren over for flere banker, som man mener, har været uforsigtige med at give lån med pant i andele.

Finanstilsynet har i den sammenhæng ikke givet noget respit for det faktum, at værdien af langt de fleste andelsejede ejendomme – i modsætning til ejerboliger – bliver holdt nede af regulering, hvorfor risikoen for en ”boble” heller ikke er nær så stor på andelsbolig- som på ejerboligmarkedet.

Som omtalt forleden har Danmark med den nye regering for første gang i 22 år fået en egentlig boligminister, nemlig Kaare Dybvad. Reguleringen af den finansielle sektor, og dermed også reglerne for udlån til andelsforeninger og andelsboligejere, ligger dog hos en anden minister – nemlig erhvervsminister Simon Kollerup.

Men ABF har også et ønske til den nye boligminister. Organisationen mener, at den såkaldte tilbudspligt, hvorefter lejerne skal tilbydes at købe deres ejendom til samme pris, som en ekstern køber vil give, halter.

”I nogle sager kan vi se, at man fra ejendomsbranchens side prøver at udnytte det, der efter vores opfattelse er huller i tilbudsreglerne. Det betyder, at der er lejere der ikke får tilbudt at købe deres ejendom, i strid med de intentioner, der har været,” siger Jan Hansen.

 

 

Billedet er fra A/B Lykkehøj 19 på Amager.

Tilmeld Nyhedsbrev