Administrator i angreb på minister: Tarveligt at beskylde andelsforeninger for grådighed

Hvis værdien af boligejendomme falder, vil de andelsforeninger, der kører med en så høj andelskrone som muligt, være nødt til at reagere på det. De må nedskrive værdien af deres ejendomme, og dermed andelskronen. Medlemmerne har altså på en meget synlig måde tabt en del af deres formue.

Hvis foreningen derimod har lagt en buffer ind, for eksempel ved at værdiansætte ejendommen konservativt, kan den holde andelskronen uændret. Altså mærker medlemmerne umiddelbart ikke nogen forskel. De kan sælge deres andele til samme pris som før.

Men det ændrer ikke på, at værditabet er det samme i begge tilfælde. Forskellen er blot, hvor det bliver synligt – i andelskronen eller i bufferen.

Rasmus Juul-Nyholm, adm. direktør i administrationsselskabet Cobblestone, påpeger det lille stykke matematik i en artikel på LinkedIn. Artiklen er efter Juul-Nyholms egen beskrivelse skrevet i hidsighed. Han ”fik næsten tandbørsten galt i halsen” da han i morgennyhederne i sidste uge hørte boligminister Kaare Dybvad kommentere ekspertudvalgets rapport om mulighederne for et indgreb mod udlejeres mulighed for at hæve huslejen efter gennemgribende renoveringer. Bedre blev det ikke, da han læste kommentarerer fra Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) om samme emne.

Sådan et indgreb vil næsten sikkert betyde, at værdien af andelsforeningers ejendomme falder. Men Rasmus Juul-Nyholm finder det ”forvrøvlet og manipulerende” at kæde konsekvensen heraf sammen med, at nogle foreninger har valgt at få en valuar til at værdiansætte deres foreninger, frem for at bruge de forældede, offentlige vurderinger.

”Der skabes en fortælling om, at det er de foreninger som bruger valuar til værdifastsættelsen, der bliver ramt af et evt. indgreb. Dernæst insinueres det at de andelsboligforeninger som, ved hjælp af en valuar, har opskrevet deres andele til det maksimale (lidt selvforskyldt) må imødese en nedskrivning af deres andelsbolig. Lige nu kan man næsten ikke opfatte det på anden måde, end at ministeren vil tillade et indgreb som rammer visse (grådige) andelsboligforeninger ”lidt”. Derfor er misforståelserne særlig farlige,” skriver Rasmus Juul-Nyholm.

”Enhver ændring i lovgivningen som påvirker værdien af en udlejningsejendom, påvirker både andelsboligforeningernes valuarvurderinger OG deres offentlige vurderinger. Det forhold at staten ikke har været i stand til at lave offentlige vurderinger gennem en årrække, udskyder blot problemet for de foreninger der stadig bruger offentlig vurdering. Når vurderingerne kommer, vil de være lavere end de ellers ville have været, og andelshaverne fattigere,” skriver Rasmus Juul-Nyholm videre.

Min-andelsbolig.dk søger at få kommentarer fra ministeren og ABF.

 

 

Billedet er fra A/B Århusgården i Aarhus.

Tilmeld Nyhedsbrev