Advokater: Ny lov vil stoppe stiftelser af andelsboliger

En ny lov om andelsboliger skal ifølge politikerne sikre tryghed om andelsforeningers økonomi, specielt i forbindelse med stiftelser af nye foreninger. Men denne tryghed bliver opnået ved, at man i praksis helt sætter en stopper for stiftelser.

Det frygter Advokatrådet, der i sit høringssvar specifikt kritiserer et nyt krav om, at kun 40 procent af en nystiftet forenings ejendomsværdi kan belånes med afdragsfrihed. ”Forslaget flugter (ikke) med de regler, der i øvrigt gælder på boligmarkedet, og de skærpede krav vil gøre det særdeles vanskeligt fremadrettet at stifte nye andelsboligforeninger,” skriver Advokatrådet, der mener, at kravene kan gøre tilbudspligten ”illusorisk”.

Tilbudspligten er den regel, der giver lejerne i en ejendom ret til at købe ejendommen til den pris, som en ekstern køber har tilbudt.

Erhvervsministeriet har overhørt advarslen fra Advokatrådet, og lovforslaget er på dette punkt uændret i forhold til det udkast, der var i høring.

Over for Min-andelsbolig.dk uddyber Finn Träff, som har lavet høringssvaret på vegne af Advokatrådet, synspunktet:

”Når der indføres et krav om, at der kun kan indgås aftale om afdragsfrihed for 40 procent af købesummen, vil det medføre, at foreninger vil skulle foretage højere afdrag end tilfældet i dag, hvor der ofte ses stiftelser med afdragsfrihed for 60 procent af købesummen – og til tider endnu højere. I et tænkt eksempel, hvor en ejendom erhverves til 25.000 kroner pr. kvm., der er 60 procent deltagelse i andelsboligforeningen, og man forudsætter en ydelsesstigning på 3 procent på den berørte del af lånet (20 procent af købesummen), vil det betyde, at boligafgiften skal stige med 250 kroner pr. kvm. pr. år for de nye andelshavere i det første år. Det er vores vurdering, at dette vil gøre stiftelser meget vanskelige. I modsætning hertil er det nogenlunde neutralt at omlægge til indskud, der finansieres med indskudslån, der er fradragsberettigede,” skriver Finn Träff i en mail.

Ny andelsforeninger kan også komme til verden gennem nybyggerier, der specifikt bliver opført til formålet. Men også dette kan lovgivningen, som tidligere omtalt her på Min-andelsbolig.dk, sætte en stopper for.

Vi følger sagen i de kommende uger.

Tilmeld Nyhedsbrev