Alternativet elsker andelsboliger – men ikke prisniveauet

KEND DIN BOLIGORDFØRER. Få i dansk politik tør genere boligejerne, for det er almindeligt kendt, at hvis man foreslår højere boligskatter, løber vælgerne bort i hobetal. Men nogle partier foreslår det alligevel, og for Alternativet er det endda en egentlig mærkesag.

”Vi vil gerne have fjernet boligskattestoppet. Vi mener, det er afgørende at have en mere lige og stabil økonomi og velfærd i vores samfund, og her er boligskatten essentiel. Så den vil vi gerne diskutere – og sætte den op,” siger partiets boligordfører Roger Courage Matthisen.

Men samtidig ønsker partiet, som ordføreren udtrykker det, at ”skabe nogle rammer for, at andelsboliger igen bliver mere prismæssigt tilgængelige.” I sig selv passer andelsboligformen som en fod i en hose med Alternativets tankesæt, og man ser med ærgrelse på, at prisen på boligerne i hvert fald nogle steder har nærmet sig priserne på ejerboliger.

”Hele vores politiske tænkning er, at vi skal revitalisere fælles ejerformer og investeringer. Det gælder også inden for boliger. I henseende til andelsboliger er jeg selvfølgelig bekymret over den udvikling, der har været i forhold til valuarvurderinger, og jeg synes, vi er kommet lidt væk fra den originale tanke – at skabe nogle boliger, som er billige, men som ikke er så langt fra at være ejerboliger. Det er blevet lidt mudret de senere år, og det håber jeg, vi kan få løst. Der er et behov for andelsboliger,” siger Roger Courage Matthisen, der selv har boet i andelsbolig de seneste 13 år – først på Amager og i dag på Østerbro i København.

Han har ikke haft lejlighed til at gøre så meget ved sine synspunkter på det felt, for Alternativet var et af de partier, der end ikke blevet inviteret med til forhandlingerne op til den store ændring af andelsboligloven, der er trådt i kraft i år. Og han oplever heller ikke, at der sker det store i det folketingsudvalg, der varetager boligområdet.

”Forligskredse bliver misbrugt, så der ikke er den demokratiske gennemsigtighed, der burde være. I stedet bliver beslutningerne truffet rundt omkring på forskellige kontorer,” konkluderer Roger Courage Matthisen.

Det er ikke i protest med dén tilstand, at han har annonceret, at han ved det forestående valg træder ud af Folketinget, efter kun en valgperiode. Han er glad for sin arbejdsplads, understreger han.

”Jeg mener bare, jeg kan skabe mere værdi udenfor end indenfor Christiansborg. Jeg kan se, at der er nogle strukturer, som forhindrer mig i at gøre noget ved de dagsordner, der optager mig, og jeg tror, jeg kan bevæge tingene hurtigere i samarbejde med erhvervslivet og civilsamfundet,” siger Roger Courage Matthisen.

”Det handler om ligestilling og mangfoldighed. På boligmarkedet er der for eksempel en diskrimination på den måde, at dit efternavn kan gøre det sværere for dig at finde en bolig. Flere ministre har italesat det, men der er ikke rigtigt blevet handlet ordentligt på det. Det er også fordi, der er en masse normer. Så der egentlig ikke er behov for nye love, men mere for en bevidsthedsændring,” fortsætter han.

Han ser for eksempel normerne blive tydelige, når medlemmerne af en forening for expats – altså folk, der arbejder uden for deres hjemland – år efter år giver Danmark en bundplacering i henseende til, hvilke lande det er godt at komme til. Der er 67 lande på listen, og Danmark er nummer 65 – bag alle de nordiske naboer.

Roger Courage Matthisen er blandt arrangørerne af European Diversity Summit, der skal afholdes første gang i København i 2020, og derefter vil flytte til en ny hovedstad hvert år. Mellem konferencerne vil der være en række events, og de kan for eksempel komme til at handle specifikt om boliger, oplyser Roger Courage Matthisen.

Hans eget efternavn skulle ikke give problemer på boligmarkedet, men mellemnavnet, som på flere sprog betyder mod, er usædvanligt.

”Det er et navn fra min far. Han kommer fra Ghana, som har været en engelsk koloni, så jeg mener jo, at det skal udtales på engelsk. Men det er et spørgsmål om præferencer, og min bror udtaler det på fransk,” slutter Roger Courage Matthisen.

Tilmeld Nyhedsbrev