Andelsforening i Aalborg opløser sig selv – konkurrencen fra ejerboliger og nybyggeri var for stor

I København har et antal andelsforeninger de seneste år solgt deres ejendom og opløst sig selv. Dermed har de realiseret en stor gevinst, som medlemmerne modtager – i de mest ekstreme tilfælde kan der være tale om millionbeløb pr. medlem.

I andre byer er både situation og incitamenter anderledes. Alligevel kan konklusionen være den samme: At ejendommen skal sælges og foreningen opløses.

Det viser en ny sag fra Aalborg. Her har andelsforeningen på adressen Svendsgade 15-17 solgt deres ejendom til ejendomsselskabet IJ Ejendomme Aalborg.

Problematikken var, at mange medlemmer forgæves havde søgt at sælge deres andele til andelskronen. Så meget ville køberne ikke give. I stedet fik foreningen den ide at prøve at sælge hele ejendommen. Det lykkedes.

Mægleren på sagen, Michael Stilling, der er partner i EDC Erhverv Poul Erik Bech i Aalborg, oplyser til Min-andelsbolig.dk at salgsprisen på 25 mio. kroner heller ikke var helt nok til, at medlemmerne får udbetalt, hvad der svarer til andelskronen. Men dog næsten. Medlemmerne fik ”afgjort” mere ud af at sælge ejendommen samlet end ved at sælge andelene hver for sig, oplyser han.

Cirka halvdelen af medlemmerne bliver boende i ejendommen, men fremover som lejere. De kommer til at betale den såkaldte omkostningsbestemte husleje, som lovgivningen bestemmer for ældre udlejningsejendomme, uanset om disse på noget tidspunkt har været ejet af andelsforeninger.

Men den anden halvdel af beboerne flytter altså ud. Det har været et argument over for køberen. Denne kan nemlig renovere de fraflyttede lejemål og efterfølgende leje dem ud til en højere husleje.

Dette sker efter boligreguleringslovens paragraf 5, stk. 2, der var meget i vælten for et par år siden. En lovændring strammede reglerne for anvendelsen af paragraffen, blandt andet så en køber først kunne foretage renoveringer med efterfølgende huslejestigninger efter fem år.

Men netop når sælger var en andelsforening, skulle denne femårige karantæne ikke anvendes. Undtagelsen kom med for at holde hånden under priserne på andelsforeningers ejendomme. I den konkrete sag fra Aalborg har den altså haft konkret effekt og mildnet luften for medlemmerne af en andelsforening, der var fanget i en økonomisk klemme.

I Aalborg er ejerboliger meget billigere end i København. Samtidig er der bygget rigtigt mange boliger i byen de seneste år. Den såkaldte tomgang – andelen af tomme boliger – er relativt stor.

Dermed er incitamentet for at købe en andel lavere. Og problemet bliver selvforstærkende, når de potentielle købere kan se, at det er svært for de nuværende andelshavere at sælge igen uden tab.

Det har fået andre end medlemmerne af andelsforeningen i Svendsgade til at kigge på en mere radikal løsning. Michael Stilling oplyser, at han aktuelt arbejder på en anden sag i byen, hvor en andelsforening afsøger muligheden for at sælge hele ejendommen.

PR-foto: EDC Erhverv Poul Erik Bech

Tilmeld Nyhedsbrev