Andelsforening i Valby realiserer formue på salg til PFA

De første lejere, der i 1930 flyttede ind i Vigerslevvej 41-57 i Valby, har givetvis følt, at de havde vundet i lotteriet. Det lave og dengang topmoderne byggeri med små plæner foran har været en drøm, hvis man kom fra de små og mørke baggårdslejligheder på brokvartererne.

I 2008, da den nystiftede andelsboligforening Stillingehus (billedet) købte ejendommen, var det hele måske ved at blive lidt slidt i kanterne. Den tætte biltrafik på vejen havde også taget toppen af hyggen. Men medlemmerne gjorde en rigtig god forretning: Dengang købte de ifølge ois.dk til 22 mio. kroner, og nu har de solgt ejendommen til det firedobbelte – 88 mio. kroner. Det fremgår dog ikke, hvor mange penge foreningen undervejs har brugt til at forbedre ejendommen.

Køber er PFA, oplyser EjendomsWatch. Branchemediet kan også fortælle, at forhandlinger mellem foreningen og pensionsselskabet blev stillet i bero, da der var usikkerhed om det præcise indhold af det boligindgreb, der blev vedtaget i forsommeren. Men nu, hvor det er trådt i kraft, blev handlen gennemført, og ifølge foreningens advokat Henrik Qwist har indgrebet ikke gjort nogen forskel i forhold til de priser, man talte om forinden.

Det hører dog med til historien, at ejendommen stadig er handlet til en lav pris i forhold til nutidens marked. De 88 mio. kroner svarer til en kvadratmeterpris på 17.300 kroner. Mange andelsforeninger i hovedstaden er rask vægt værdiansat 10.000 kroner højere. Den lave pris afspejler formentligt en relativt dårlig vedligeholdelsesstand.

Foreninger, der opløser sig selv og sælger ejendommen, har været et udbredt fænomen de senere år. Men det har været svært at gå til. Rådgivere vil på den ene side meget gerne fortælle om, at det sker, for på den måde at inspirere andre til at gøre det samme. På den anden side såvel købere som sælgere sjældent interesse i at få mere lys end højest nødvendigt på netop deres handel. Politisk er det kontroversielt. Så sent som ved boligindgrebet blev reglerne for opløsning strammet, så de fremover kun kan ske med opbakning fra mindst fire femtedele af medlemmerne.

Ironien er dog, at boligindgrebet samtidig giver foreningerne et incitament til at opløse sig selv. Nemlig at ejendomme nu skal være i energiklasse C, mod tidligere D, for at ejeren kan renovere lejlighederne efter boligreguleringslovens paragraf 5, stk. 2, og indkassere den heraf følgende bonus på ejendomsværdien. Uanset om foreningen har god friværdi, er de omkostningstunge energirenoveringer nemmere at tumle for en rig, professionel og tålmodig investor som PFA, end det er for en lille andelsforening.

Tilmeld Nyhedsbrev