Andelsforening vil bringe Folketinget for EU-kommissionen i sag om byggeri på Amager

Kan du huske balladen om Øster Fælled Kvarter?

Op til kommunevalget i 2017 opstod der nærmest en folkebevægelse, der gik imod et gennem lang tid planlagt boligbyggeri på Strandengen på Amager Fælled. Det endte dengang med, at Københavns overborgmester Frank Jensen (S) annullerede byggeplanerne, idet han til gengæld ville give det overvejende kommunalt ejede udviklingsselskab By & Havn mulighed for at bygge andre steder på Amager.

Men helt endte det så alligevel ikke. For nu er der også ballade om disse alternative byggeplaner, som vedrører områder nord for Vejlands Allé, på Selinevej Nord og øst for Bådehavnsgade.

Det er en andelsforening i netop Bådehavnsgade, BK87, der prøver at få de nye byggeplaner stoppet. Den har i en henvendelse til Folketinget bekendtgjort, at den vil indbringe det høje ting til EU-kommissionen, hvis det vedtager et lovforslag om at ophæve fredningsbestemmelser for de omhandlede områder.

Truslen er ikke grebet ud af den blå luft. BK87 har engageret sig med advokatfirmaet Energi & Miljø, som har nærlæst lovforslaget.

I lovforslagets bemærkninger fremgår det, at det skal ”skal skabe mulighed for, at Udviklingsselskabet By & Havn I/S kan udvikle en række områder og herved opnå en værdi, som svarer til værdien af den tabte udviklingsmulighed ved Ørestad Fælled Kvarter.”

Det er altså hverken hensyn til naturen eller ønsket om at få opført boliger, der ligger til grund for lovforslaget om en ændring af fredningsbestemmelserne. Det er derimod at skabe værdi for et bestemt selskab. Dermed er der efter EU’s traktater tale om ulovlig statsstøtte, ræsonnerer advokatfirmaet.

By & Havn er som nævnt overvejende ejet af Københavns Kommune. De resterende aktier ejet af staten. Selskabet har finansieret metrobyggeriet, og gældsposterne er store. Derfor kan det blive et alvorligt økonomisk problem, som falder tilbage på kommunen og staten, hvis selskabet ikke har mulighed for at sælge byggegrunde til høj pris et eller andet sted.

Modstanderne af byggeriet af Øster Fælled Kvarter argumenterede blandt andet med, at området er hjemsted for adskillige sjældne dyre- og plantearter. Sagen er dog et eksempel på, hvordan natur- og miljøargumenter kan vendes og drejes efter forgodtbefindende. Se By & Havns udlægning af teksten fra maj 2017 i videoen herunder.

BK87 er ikke nogen sædvanlig andelsforening – den ejer kun en grund i Bådehavnsgade, hvor medlemmerne kan drive ”havnerelateret erhverv med mulighed for en tilknyttet boligfunktion.”

 

Foto: Flickr. / Thomas Rousing

Tilmeld Nyhedsbrev