Andelsforeninger får mere ansvar, når de agerer som professionelle

Hvis en bestyrelse i en andelsforening på en af forårets generalforsamlinger får at vide, at den driver foreningen professionelt, så vil det formentligt være ment som en ros. Men den professionelle adfærd har en pris, hvis foreningen kommer ud i en juridisk strid, for eksempel med et byggefirma

Det viser en voldgiftskendelse, som advokat Søren Damgaard fra Bruun & Hjejle omtalte i en klumme i Berlingske i sidste uge.

Den konkrete sag drejer sig om en kolonihaveforening, men Søren Damgaard betoner, at det samme princip gælder for lignende typer af foreninger – for eksempel også grundejerforeninger, ejerforeninger og altså andelsforeninger. Den slags foreninger bliver normalt opfattet som forbrugere, og dermed får de også i retssystemet den særlige beskyttelse, som tilfalder forbrugere. Men hvis foreningen viser, at den kan agere professionelt, kan denne beskyttelse falde væk, så den har det samme udvidede ansvar, som virksomheder har.

Kolonihaveforeningen skulle have ordnet kloakker med mere. Den engagerede sig med en rådgiver, som fik arrangeret et udbud af opgaven. Men senere opstod en uenighed med den entreprenør, der vandt udbuddet.

Entreprenøren mente nu, at tvisten skulle løses ved en voldgiftsret, som er en slags privat retsinstans, som virksomheder bruger, når de handler med hinanden. Foreningen mente derimod, at den var en almindelig forbruger, så sagen skulle afgøres i det almindelige retssystem.

Dette afviste voldgiftsretten, med henvisning til at foreningen i alt væsentligt havde opført sig, som virksomheder gør. Den var stor, og havde en aflønnet bestyrelse, og byggesagen var som nævnt kørt med hjælp fra eksterne rådgivere, hvilket ikke er sædvanligt for en almindelig forbruger.

Søren Damgaard understreger, at voldgiftsrettens argumenter skal ses i en helhed: Der var ikke blot et, men flere forhold, der talte for at betragte foreningen som en virksomhed. Men afgørelsen illustrerer altså, at blandt andet andelsforeninger i nogle sammenhænge kan blive pålagt det særlige ansvar, virksomheder har, selv om de samme andelsforeninger i andre sammenhænge er beskyttet som forbrugere.

 

 

Billedet er fra A/B Tofthøjparken i Viby Sjælland.

Tilmeld Nyhedsbrev