Andelsforeninger hjælper trængte butikslejere

Mange butikker har det rigtigt hårdt under coronakrisen. Det gælder også mange af dem, som har lov til at holde åbent. Og mange af de andelsforeninger, der står som udlejere af butikslokalerne, har på egen taget initiativ givet henstand eller med huslejen, eller er helt frafaldet dem i en periode.

Det fortæller Jakob Brandt, vicedirektør i SMVDanmark, der er en brancheorganisation for mange detailhandlere, til EjendomsWatch.

”Det er rigtig positivt, og jeg kan kun opfordre alle andelsforeninger til at gå i dialog med deres lejere. Ofte er det erhvervslejere, som har boet hos andelsboligforeningen i mange år, og de vil sikkert gerne have dem boende mange år endnu, så det er en investering i et langvarigt samarbejde. Derfor er det utrolig sympatisk, hvis man som andelsforening giver noget henstand i huslejen, for har du ingen indkomst som butik lige nu, så er det umuligt for dig at betale dine regninger,” siger Jakob Brandt.

Hvor det naturligvis er meget sympatisk af andelsforeningerne, at de hjælper de trængte erhverv, så er det dog også en god ide at tænke igennem, hvordan man hjælper, og i den forbindelse lade sig inspirere af de professionelle udlejere. En andelsforening har jo heller ikke uendelige ressourcer.

Min-andelsbolig.dk har forhørt sig om, hvordan det i praksis foregår mellem ejendomsselskaber og deres erhvervslejere.

Det er langt fra alle butikker, der er lige hårdt ramt, og nogle af dem, som er ramt, kan forvente, at de senere genvinder en stor del af den tabte omsætning. Det indebærer to ting: Man skal for det første være opmærksom på, at man ikke lade sig presse af en lejer, der i virkeligheden ikke har store, økonomiske problemer. Man skal for det andet overveje, om der andre, der kan dele byrden med at få butikken uskadt gennem stormen. Det kunne være butikkens bank eller nogle af dens leverandører.

Ikke mindst bør man også tjekke, om de statslige hjælpepakker kommer butikken til undsætning. I perioden fra den 9. marts og tre måneder kan virksomheder under visse omstændigheder får dækket 80 procent af deres faste omkostninger, herunder husleje. De faste omkostninger skal dog være mindst 25.000 kroner, før den regel gælder. Hvis det er tilfældet, skal butikken måske bare have en måneds henstand, indtil hjælpen bliver udbetalt.

Når og hvis man skal give hjælp, kan det også ske på flere måder. Man kan selvfølgelig reducere eller fjerne huslejen i en periode. Men man kan også udskyde betalingsfristen, eller man kan, enten midlertidigt eller permanent, tilbagebetale noget af depositum.

Alt efter situationen kan man også anmode en modydelse for den hjælp, man giver. Denne kan for eksempel være, at lejeren binder sig til en længere uopsigelighed, eller at den årlige opskrivning af huslejen forøget med nogle procentpoint i en nærmere fastlagt årrække.

Arkivfotoet er fra A/B Vesterbrogade 100 i København. Det skal blot illustrere problemstilling, og vi har ikke nogen oplysninger om de pågældende butikkers eller foreningens aktuelle situation.

 

 

Tilmeld Nyhedsbrev