Andelsforeninger kan næsten få fordoblet grundskylden

Når skattemyndighederne om to år bliver færdig med de nye vurderinger af boligejendomme, må den typiske andelsboligforening påregne at skulle betale 80 procent mere end i dag i grundskyld.

Det har Nykredit beregnet for Berlingske.

En stå stor stigning i grundskylden vil dog først blive indfaset over en årrække, idet der i de første år bliver givet rabat. Ifølge avisen vil denne rabat hvert år blive reduceret med 5 procent af den fulde grundskyld. Så som en tommelfingerregel vil indfasningsperioden vare godt et år for hver 10 procent, den beregnede grundskyld stiger med.

Skattemyndighedernes vurderingssystem brød sammen i begyndelsen af dette årti. Så lige nu er de seneste ejendomsvurderinger for ejerboliger fra 2011, mens boligudlejningsejendomme – som andelsforeningers ejendomme tæller som – senest er blevet vurderet i 2012.

Siden da er priserne på grunde og ejendomme tordnet op, i hvert fald i de store byer. Dermed har de fraværende vurderinger betydet, at ejerne af ejendommene har undgået at betale blandt andet grundskyld af prisstigningerne. Det kunne de glæde sig over, men politikerne står med et penibelt problem, når de nye vurderinger er på plads, og grundskylden alt andet lige ville stige brat. Derfor er der indført overgangsordninger, så hele smækket ikke kommer på en gang.

Overgangsordningerne kan være meget relevante, især for andelsboliger, for ifølge Nykredit er mange andelshavere ikke opmærksomme på, at de via boligafgiften skal betale den stigende grundskyld. Men det skal de.

”Rigtig mange af dem, som ikke bekymrer sig om de nye vurderinger og skatteregler, begrunder det med, at de er andelshavere,” siger Mira Lie Nielsen, boligøkonom hos Nykredit, til Berlingske.

Det er meget kompliceret at opbygge det nye vurderingssystem, og lanceringen af det er foreløbigt blevet udskudt et år. Hvordan det går, når systemet endelig er klart, må tiden vise. Blandt andet er adgangen til at klage drastisk reduceret i forhold til, hvad der var gældende i det gamle system. Det kan skabe vrede hos dem, som kan se, at de bliver ramt af større stigninger i grundskylden, end naboerne gør, men uden at kunne gøre noget ved det.

 

Billedet er fra A/B Vesterbrogade 100 i København.

Tilmeld Nyhedsbrev