Andelsforeninger slipper for ny Arne-skat, men bliver alligevel ramt indirekte

Ejere af erhvervsejendomme – herunder boligudlejningsejendomme – skal snart beskattes løbende af værdistigninger, i stedet for som nu at blive beskattet, når ejendommen bliver solgt.

Det fremgår af et lovforslag fra Skatteministeriet. Det fremgår ikke, hvordan andelsforeninger vil være stillet, men ministeriet oplyser til Min-andelsbolig.dk, at de er fritaget. Ligesom andelsforeninger ikke bliver beskattet af en fortjeneste, hvis de opløser deres forening og sælger ejendommen.

Men det betyder ikke, at de går helt fri af konsekvenserne. Ændringen af skattereglerne til den såkaldte lagerbeskatning (så kaldet, fordi man beskatter det, der ligger på ”lageret”, i stedet for det, der bliver solgt) har til hensigt at øge skatteprovenuet med lidt under 1 mia. kroner. Det skal være med til at betale den fremrykkede pension – også kendt som ”Arnes pension”.

Det ekstra skatteprovenu kommer, fordi ejendomme bliver handlet relativt sjældent – nogle i praksis aldrig. Under de nuværende regler er det for eksempel muligt at udskyde en beskatning i det uendelige ved at lægge en ejendom ind i sit eget selskab, og så sælge dette selskab i stedet for selve ejendommen. På den måde har ejendommen teknisk set samme ejer hele vejen igennem.

Men milliarden skal naturligvis betales af nogen, og det ventes at trykke priserne på hele ejendomsmarkedet. Hertil bidrager det også, at nogle ejere vil være nødt til at sælge, fordi de ikke har rede penge til at betale en løbende skat, og i øvrigt at det bliver mere besværligt at være ejendomsejer.

Lagerbeskatningen har vakt betydelig vrede i ejendomsbranchen, hvor nogle føler, at de bliver ”straffet” for andres skattetænkning, og der kan altså være nogle, som bliver tvunget til at sælge deres ejendomme. Men prisfaldet vil være overskueligt, vurderer partner Anders Bengtsson fra erhvervsmæglerfirmaet Nordicals.

”Grundlæggende tror vi ikke, at lagerbeskatning får den store betydning for prisfastsættelsen på ejendomme. Ifølge vores beregninger effekten bliver det alt andet lige 2 til 3 pct.,” siger han.

Anders Bengtsson fremhæver også, at det som regel er pensionsselskaber, der køber ejendommene, når andelsforeninger opløser sig selv. Og netop for dem sker der ingen ændringer i skattesystemet – de har hele tiden betalt en form for lagerbeskatning.

Et prisfald på 2-3 pct. vil i en typisk andelsforening føre til et dobbelt så stort fald i andelskronen, fordi denne beregnes ud fra ejendommens friværdi. Men der vil næppe komme en situation, hvor man oplever, at værdien af andelen konkret falder på grund lagerbeskatningen. Værdiforskydninger på få procent vil blive skjult af værdiforskydninger af andre årsager og af den usikkerhed, der altid er ved en ejendomsvurdering.

 

Billedet er fra A/B Søjlegården på Nørrebro i København.

Tilmeld Nyhedsbrev