Andelslejligheder, der er sammenlagt, kan deles op igen

Min-andelsbolig.dk har fået et spørgsmål fra en læser:

”Vi er et par der står med muligheden for at købe to andelslejligheder, der kan lægges sammen. Men vi tænker også fremad, og det vil være godt at have muligheden for at sælge den ene lejlighed fra igen. Kan man det?”

Spørgsmålet er relevant i andre situationer end den konkrete. Det har længe været muligt – og brugt – at sammenlægge de ofte små storbylejligheder. Men i de senere år er strømmen vendt, og i takt med, at der kommer flere singler, og boligerne bliver dyrere, er der kommet efterspørgsel efter mindre lejligheder igen.

Endnu er opsplitning af lejligheder dog et sjældent fænomen, og vi måtte ringe lidt rundt, før vi fandt en advokat, der havde et bud, nemlig Peter Celander Lindgren fra Frederiksberg Boligadvokater. Han er eller ikke helt skråsikker om det. Men han siger:

”Når det er en andelslejlighed, bliver den registreringsmæssigt ikke slået sammen, på samme måde som ejerligheder ville gøre. Så der kunne man forestille sig, at den kan splittes op igen. Men det er nok kommunen, man skal spørge. Under alle omstændigheder skal foreningen godkende det.”

Den pågældende kommune er København, og her understreger Teknik- og Miljøforvaltningens presseafdeling også, at opsplitningen skal godkendes af andelsforeningens bestyrelse og være i overensstemmelse med foreningens vedtægter – som man desuden skal være opmærksom på kan blive ændret mellem sammenlægningen og det senere ønske om en opsplitning.

Kommunen selv er dog positivt indstillet:

”For Københavns Kommune er der som udgangspunkt ikke noget i vejen for at sammenlægge og genopdele sammenlagte lejligheder – hverken planlovmæssigt eller i øvrigt. Lejligheden kan dog være omfattet af en lokalplan med bestemmelser om mindstestørrelse for boliger og en eventuel dispensation kan være en forudsætning. Ansøger skal formelt indsende ansøgning herom, så ændringen kan registreres korrekt. Der er ikke krav om at indsende ansøgning via Byg og Miljø, medmindre der skal foretages byggearbejder, som forudsætter byggetilladelse,” skriver presseafdelingen i en mail til Min-andelsbolig.dk, hvor man også gør opmærksom på, at man der findes informationer om sammenlægninger på kommunens hjemmeside.

 

Billedet er fra A/B Løkkehøj i København

Tilmeld Nyhedsbrev