Antony Ashton anker dom for bedrageri mod andels- og ejerforeninger

For to uger siden blev Antony Ashton, der var ejer af det nu krakkede administrationsfirma Housing Group, idømt tre og et halv års fængsel for 84 af tilfælde databedrageri mod en række andels- og ejerforeninger i hovedstadsområdet. Men dét blev ikke det sidste punktum i sagen, for dommen er blevet anket til Østre Landsret.

Det oplyser Antony Ashtons forsvarsadvokat Anders Németh til Min-andelsbolig.dk. Han ønsker ikke at uddybe, hvilke argumenter forsvaret vil lægge vægt på over for landsretten.

Dommen i Københavns Byret var meget klar, fremgår det af domsudskriften. Under retsbehandlingen havde Anders Németh argumenteret for, at hans klients handlinger nok betød, at han skulle betale erstatning til de berørte foreninger, men at de ikke var strafbare. Den argumentation fejede retsformand Gitte Cordes og de to lægdommere til side.

Når der skete frifindelse i nogle af de 110 forhold, Antony Ashton var tiltalt for, var det således ikke fordi, retten var i tvivl om, at de handlinger, anklagemyndigheden påstod havde fundet sted, udgjorde brud på straffeloven. Retten mente i disse tilfælde blot ikke, at beviserne var stærke nok til, at der kunne ske domfældelse.

Men de 84 tilfælde, hvor retten mente, at bevisbyrden var løftet, var altså nok til, at dommen kom til at ligge tæt op ad de fire års fængsel, anklagemyndigheden havde argumenteret for.

Databedrageriet bestod i, at Antony Ashton havde benyttet sin digitale adgang til foreningernes konti til at uberettiget at hæve penge på dem. Ikke i alle tilfælde formåede han at betale pengene tilbage, inden uregelmæssigheden blev opdaget.

Det fremgår af dommen, at en række foreninger stadig har store beløb ude at svømme. Den hårdest ramte er A/B Kong Georgs Vej 49 (billedet) på Frederiksberg. Her blev Antony Ashton dømt til at tilbage betale 3 mio. kroner plus procesrenter.

 

 

 

Tilmeld Nyhedsbrev