Antony Ashton fra Housing Group idømt tre og et halvt års fængsel

Det lykkedes ikke forsvarsadvokat Anders Németh at overbevise Københavns Byret om, at hans klient, Antony Ashton fra det nu krakkede administrationsselskab Housing Group, skulle frikendes for databedrageri.

Dommen, som blev afsagt her til formiddag, lød i stedet på tre og et halvt års fængsel. Retsformand Gitte Cordes oplyste, at hun og de to domsmænd var enige i skyldsspørgsmålet.

Antony Ashton blev samtidig frakendt retten til at drive forskellige former for virksomhed i fem år, og han fik konfiskeret diverse værdier, blandt andet et Rolex-ur og et hus i Miami.

Fra starten af sagen, der blev indledt tilbage i 2017, var der cirka 110 anklagepunkter. Anklagemyndigheden havde selv undervejs frafaldet en del af dem, og ved yderligere cirka ti anklagepunkter skete der frifindelse.

Men det resterende var altså nok til en anseelig straf; tæt på, hvad anklager Glenn Verding Hein havde bedt om. Retten lagde vægt på, at bedrageriet sammenlagt handlede om et beløb på 7 mio. kroner, at det var foregået over langt tid, og at der var mange forurettede.

Blandt disse forurettede er flere andelsforeninger, som har været kunder hos Housing Group. Selskabet har i lang række tilfælde uberettiget trukket beløb på deres konti, og har kun i nogle tilfælde været i stand til senere at føre beløbene tilbage.

Domsudskriften er lang og udførlig, og Gitte Cordes oplyste kun hovedkonklusionerne. Parterne skal nu hjem og granske rettens argumenter og konklusioner for hvert enkelt anklage. Forsvaret, der i forvejen havde drøftet de mulige afgørelser, retten kunne komme frem til, udbad sig straks betænkningstid i henseende til, om man vil anke dommen til Landsretten.

Glenn Verding Hein oplyser til Min-andelsbolig.dk, at han umiddelbart er tilfreds med dommen. Men også han skal granske dommen. Såfremt sagen bliver anket, vil Statsadvokaten tager over som anklagemyndighed.

Læs her om parternes argumenter ved sidste retsmøde november.

 

 

Foto: Per Johansen for Domstol.dk

Tilmeld Nyhedsbrev