Bedre låneregler for andelsboliger nærmer sig et års forsinkelse

Det skal undersøges, om det er muligt at ændre finansieringsreglerne for andelsboliger. Det var en del af den politiske aftale om det dengang meget omdiskuterede Blackstone-indgreb fra januar sidste år. Erhvervsminister Søren Kollerup nedsatte da også hurtigt derefter et udvalg, som skulle se på sagen, og som senest ved udgangen af 2020 skulle aflægge rapport.

”Det er vigtigt for regeringen, at det økonomisk er overkommeligt for almindelige lønmodtagere at komme ind på andelsboligmarkedet,” fastslog ministeriet i en pressemeddelelse.

Men i dag, mere end halvvejs inde i 2020, har udvalget endnu ikke givet lyd fra sig, og regeringen kan end ikke sætte en dato på, hvornår det kommer med et udspil. Det fremgår af et svar fra boligminister Kaare Dybvad Bek til Heidi Bank (V). ”Jeg forventer at kunne svare i uge 32,” skriver ministeren. Uge 32 er anden uge i august.

Blackstone-indgrebet satte begrænsninger på huslejestigninger efter renovering af lejemål. Det trykkede prisen på ejendomme – herunder også dem, andelsforeninger ejer. Løftet om at se på muligheder for at lempe finansieringsreglerne, så det bliver nemmere at optage lån med pant i en andel, var et af de plastre på såret, forligspartierne blev enige om.

Det er imidlertid nemmere sagt end gjort at ændre finansieringsreglerne. Disse følger i store træk regulering af den finansielle sektor, der kommer fra EU. Denne regulering kan hverken regeringen eller Folketinget uden videre se bort fra – heller ikke selv den egentlig tager sigte på ejerboliger prissat på markedsvilkår, og ikke på et stramt reguleret marked, som andelsboligmarkedet er.

Regeringen har et andet hængeparti i henseende til andelsboligsektoren – nemlig at foreslå nye principper for værdiansættelse af andelsforeningers ejendomme. Heller ikke udvalget på det felt er klar med anbefalinger, fremgår det af et andet svar fra boligministeren til Heidi Bank. Her er der dog ikke tale om en forsinkelse, idet udvalget efter sit kommissorium først skal aflevere rapport i oktober.

Billedet er fra A/B Viadukten i Valby.

Tilmeld Nyhedsbrev