Boligministerens forslag om kontrol af bopælspligt kan være grundlovsstridigt

Et bredt flertal i Folketinget vil give kommunerne større beføjelser til at kontrollere, om borgerne overholder bopælspligten, og boligminister Ole Birk Olesen har udarbejdet et lovforslag, der skal udmønte den politiske aftale. Men i hvert fald et af de tiltag, partierne og ministeren ønsker, kan der blive sat en stopper for.

Det drejer sig om den del af forslaget, der går ud på, at kommunerne skal kunne trække tal for borgernes forbrug af vand, varme og el, direkte fra forsyningsselskaberne.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har haft en tilsvarende tanke, men i hans tilfælde med den hensigt at kontrollere kontanthjælpsmodtagere. Den idé har han ifølge flere medier opgivet igen, efter at Fagbladet 3F i forrige uge bragte en artikel, hvor adskillige juridiske eksperter vendte tommelfingeren nedad.

De så det som et brud på privatlivets fred, der ifølge grundloven er ukrænkelig, hvis offentlige myndigheder, uden retskendelse eller blot nogen konkret mistanke, kunne gå ind og hente data for, hvad der foregår i private boliger.

Men den samme problematik gør sig gældende ved Ole Birk Olesens forslag, pointerer en af eksperterne, Catrine Søndergaard Byrne, advokat hos Labora Legal Advokater og medstifter af tænkehandletanken Data Ethics

”Jeg studser over, at lovforslaget udtrykkeligt tager stilling til beskyttelsen af privatlivets fred, når det drejer sig om den fysiske ”krænkelse”, det vil sige, at fysisk må man (kommunens kontrollanter, red.) ikke bevæge sig længere end dørtrinnet. Der foretages slet ikke de samme overvejelser i relation til de digitale data, hvilket formelt lige så vel kan udgøre en krænkelse af privatlivets fred,” skriver Catrine Søndergaard Byrne i en mail til Min-andelsbolig.dk.

”Forslaget forekommer i den forbindelse meget uklart og delegerer til kommunen at tage stilling til hvilke data, hvilke ejendomme og hvilken periode. Kontroløjemedet er normalt et legitimt formål, men når konsekvensen er så indgribende for individet, som tilfældet er, så stilles der skrappe krav til, hvilke behandlinger, der må anses for legitime,” fortsætter hun.

Forslaget om øget kontrol af, at bopælspligten bliver overholdt, er en del af et politisk forlig om korttidsudlejning, i praksis udlejning gennem Airbnb. Min-andelsbolig.dk har tidligere skrevet om det – læs artiklen her. Hensigten med aftalen var at give borgerne faste rammer for korttidsudlejningen, men samtidig ville politikerne sikre sig, at bolig ikke kun blev erhvervet med henblik på at leje dem ud til turister.

Vi arbejder på at få en kommentar fra boligministeren.

 

 

Billedet er fra A/B I.G. Schmidts Allé i Hvidovre. Foto: Jon Lundshøj Møller.

Tilmeld Nyhedsbrev