Boligministeriet: Skarp deadline for boligindgrebets valuarvurderinger

Der er travlhed hos valuarerne for tiden. Rigtigt mange andelsforeninger ønsker at benytte boligindgrebets mulighed for inden lovens ikrafttræden den 1. juli at få en ny valuarvurdering, som de så kan fastlåse – i princippet for al fremtid.

Men travlheden kan ikke være nogen undskyldning for foreninger og valuarer, der er sent ude. Blandt rådgivere er der tale om, at det eventuelt er nok, at valuaren har besigtiget ejendommen inden tidsfristen, mens den formelle vurdering kan følge nogle dage eller uger senere.

Men sådan er det ikke, fastslår Boligministeriet.

”En valuarvurdering, der ikke er lagt til grund for fastsættelse af andelsværdier, kan alene fastholdes, hvis det dokumenteres ved en note i årsregnskabet eller en revisorerklæring fremlagt på generalforsamlingen, at vurderingen er indhentet inden den 1. juli 2020. Efter bestemmelsen skal den valuarvurdering, som foreningen vil fastholde, være foretaget og indhentet inden den 1. juli 2020. Vurderingen skal således være indhentet senest den 30. juni 2020. Det vil ikke være tilstrækkeligt, at valuaren på dette tidspunkt har besigtiget ejendommen,” skriver Boligministeriet i en mail til Min-andelsbolig.dk.

Bemærk, at det den rigtige deadline ikke er den 1. juli, hvor loven træder i kraft, men dagen forinden, altså den 30. juni. Senest dén dag skal den nye valuarvurdering være underskrevet.

Med de fastlåste valuarvurderinger vil foreningerne kunne holde andelskronen på det nuværende niveau, selv efter at indgrebet som forventeligt har presset værdierne af ejendommene ned. Det har betydning, når medlemmerne skal sælge deres andele. Om køberne så også vil acceptere priser, som ikke længere er bundet af ejendommenes reelle værdi som boligudlejningsejendomme, er en anden historie. Det må alle parter vente og se.

Se også denne vejledning fra brancheforeningen Ejendom Danmark.

 

Billedet er fra A/B Sundbyvester i København.

 

Tilmeld Nyhedsbrev