Borgmester vil lempe regler for tagboliger

Det er for alvor blevet populært at ombygge loftrum til lejligheder – en mulighed, som også mange andelsforeninger bruger til at finansiere for eksempel større renoveringsarbejder.

Indtil nu i år har alene Københavns Kommune givet 145 tilladelser til at indrette lejligheder under de tagets skrå vægge. Det er 20-30 flere end i hvert af de foregående år, og det er mere end dobbelt så mange som i 2013 og 2014.

Tallene kommer fra Teknik- og Miljøforvaltningen, der er på vej med nye retningslinjer på området. Men der angiveligt ikke tale om en stramning – tværtimod er teknik- og miljøborgmester Nina Hedeager Olsen (EL) tilhænger af, man på denne måde fortætter byen, og hun ønsker blandt andet mere lempelige regler i henseende til, hvor mange parkeringspladser der skal være i forhold til antallet af boliger.

”Parkeringspladser er ofte umulige eller usandsynligt dyre at anlægge i forbindelse med eksisterende stationsnært byggeri, men det skal ikke afholde os fra at give mulighed for at skabe rummelige boliger. Vi skal gentænke vores udnyttelse af den begrænsede plads, vi har til rådighed i byen, og hvis lofterne ikke bruges, bør de veksles til boliger, som vi i høj grad mangler. Derfor skal forvaltningen blandt andet se mildere på krav om parkering om muligt. Jeg håber, at nye retningslinjer kan være med til at skabe incitament til at skabe nye boliger i nuværende boligforeninger,” udtaler borgmesteren.

 

 

Foto: Flickr. / Bo Nielsen

Tilmeld Nyhedsbrev