Brian M. ubøjelig omkring forlængelse af klagefrist

Selv om advokater og administratorer – blandt andet her på Min-andelsbolig.dk – har advaret mod at forlænge den tidsfrist, købere af andelsboliger har til at klage over en for høj salgspris, er erhvervsminister Brian Mikkelsen (Kons.) ikke til at rokke: Han fastholder, at forlængelsen skal forlænges fra seks måneder til tre år.

Det fremgår af et svar fra ministeren til Enhedslistens Pelle Dragsted. Anledningen er en henvendelse fra advokat Kristian Strandberg Dreyer fra København, der blandt andet påpeger, at meget få sager om overpris handler om ”penge under bordet” – det, som ministeren og forligspartierne gerne vil ramme.

I langt de fleste sager er sælger derimod i god tro, ifølge Kristian Strandberg Dreyer, og dermed finder han det urimeligt at pålægge sælgerne den byrde, at der skal gå en længere årrække, før der er endelig vished om salgsprisen.

”Langt de fleste overprissager slet ikke handler om sælgere, der har krævet penge under bordet. Jeg har ikke tal på, hvor mange overprissager jeg fører om året, men lad os bare sige 20-30 i gennemsnit om året. I de mange år jeg kan huske tilbage, kan jeg kun mindes to sager om penge under bordet,” skriver Kristian Strandberg Dreyer.

Brian Mikkelsen tilkendegiver, at han godt kan se det uheldige. Men han holder alligevel fast på sit:

”Hensynet til at beskytte den køber, der har betalt for meget, vægter for mig tungere end hensynet til den sælger, der – uanset god tro – har indrettet sig i tillid til at have modtaget beløbet,” fastslår ministeren.

”En ophævelse af den korte forældelsesfrist på seks måneder vil bidrage til at skabe større sikkerhed for køberen, der vil have tilstrækkelig tid til at reagere på en overpris. En ophævelse af den korte forældelsesfrist på seks måneder vil medføre, at sælgeren af en andelsbolig ligestilles med den, der sælger sin ejerbolig, hvor sælgere i visse tilfælde på objektivt grundlag pålægges at godtgøre en køber,” uddyber han.

Med de ny regler vil der gå helt på til ti år, før en sælger en andelsbolig kan være sikker på, at der ikke kommer flere krav. Den treårige forældelsesfrist gælder nemlig først fra det øjeblik, hvor køberen bliver opmærksom på, at der kan være handlet til for en høj en pris. De ti år er således den absolutte overgrænse for, hvornår en salgspris ikke længere kan laves om.

 

 

Billedet er fra A/B Damparken i Rødovre.

Tilmeld Nyhedsbrev