Dybvad bløder op i indgreb – men der er stadig betydelige tab for andelsforeninger

Andelsforeninger bliver fritaget for en kommende regel, der siger, at der skal gå en årrække fra en ejendom bliver handlet, til køberen kan begynde at foretage renoveringer efter boligreguleringslovens paragraf 5, stk. 2. Når almindelige ejendomsselskaber handler med hinanden, bliver denne såkaldte karensperiode desuden forkortet fra ti til syv år.

Sådan er status i de igangværende politiske forhandlinger hos boligminister Kaare Dybvad, rapporterer mediet EjendomsWatch, baseret på oplysninger fra anonyme, men efter det oplyste velinformerede, kilder.

Med opblødningen i forhold til ministerens første udspil vil andelsforeninger umiddelbart blive friholdt fra indgrebet. Da dem, som er interesserede i købe andelsforeningernes ejendomme, fortsat kan realisere fuld værdi af ejendommene – de vil stadig have mulighed for at hæve huslejen efter renoveringer – vil de også være i stand til at betale samme pris som hidtil.

Men sådan vil det næppe gå i praksis, vurderer Peter Winther, adm. direktør hos mægler- og rådgivningsfirmaet Colliers. I praksis vil mange købere være nødt til at kræve en rabat i forhold til de nugældende priser.

”Køberen (af en andelsforenings ejendom, red.) skal være opmærksomme på to ting. For det første gælder de andre restriktioner om blandt andet energimærker stadig for ham. For det andet skal køberen også have ejendommen finansieret, og banken eller realkreditinstituttet vil gå ud fra, hvilken pris han kan få, hvis ejendommen skal sælges igen. Så jeg forstår godt meningen med ændringen, og den hjælpe en del af vejen, men så langt fra hele vejen,” siger Peter Winther.

Colliers er lige nu ved at regne på, hvad ændringerne af ministerens udspil konkret vil betyde for priserne på ejendomme. Peter Winther skønner umiddelbart, at der vil være et værditab på 10-15 procent. Ud fra Kaare Dybvads oprindelige udspil anslog brancheforeningen Ejendom Danmark et værditab på 25-30 procent.

Som en tommelfingerregel vil et fald i ejendomsværdierne, målt i procent, slå igennem med dobbelt stå stor kraft på andelskronen, hvis foreningen har sat denne så højt, som det var muligt.

Ifølge EjendomsWatch ligger det også i kortene, at reglerne om tilbudspligt – altså at beboerne skal have mulighed for at købe en ejendom til samme pris, som ejeren har aftalt med en potentiel køber – skal strammes op. Det vil dog i første omgang næppe have stor betydning, i hvert fald ikke for ældre ejendomme, idet handler med disse sandsynligvis vil gå mere eller mindre i stå.

Mere tricky er det, at politikerne tilsyneladende vil give foreningerne mulighed for at fastfryse de nuværende valuarvurderinger på ubestemt tid. Konsekvenserne af dette er svære at gennemskue.

 

 

Billedet er fra A/B Søjlegården på Nørrebro i København.

Tilmeld Nyhedsbrev