Efter 1. juli skal andelsforeninger styre to forskellige værdiansættelser

Over årene har der været meget ballade om, hvordan andelsforeningers ejendomme skal værdiansættes. Og det bliver ikke nemmere, når boligindgrebet træder i kraft den 1. juli. Fra da vil mange foreninger helt officielt skulle operere med to forskellige ejendomsværdier: Én, som bliver brugt til at opgøre formuen i regnskabet, og en anden, som bliver brugt til at beregne andelskronen, og dermed hvad andelene kan sælges for.

Humlen er, at foreningerne får lov til i al fremtid at beregne andelskronen efter den valuarvurdering, der er gældende pr. 1. juli. Men den faktiske værdi af ejendommene vil falde efter indgrebet, og lovgiverne vil trods alt ikke have, at foreningerne i deres regnskaber opererer med fiktive formuer.

Regnskabsteknisk vil foreningerne skulle anføre det i en note, hvis de bruger en fastfrosset valuarvurdering til beregning af andelskronen. Læs mere om, hvordan reglerne bliver, i denne vejledning fra brancheforeningen Ejendom Danmark.

Der vil være nogle ting, som foreningerne skal træffe beslutning om. Selv om man bruger en fastfrosset valuarvurdering til at beregne andelskronen, kan man godt opgøre den regnskabsmæssige værdi efter enten anskaffelsesværdi, eller i nogle tilfælde efter den offentlige vurdering.

Det kan være en fordel, fordi man på den måde slipper for hvert år at betale for en opdateret valuarvurdering, som revisor skal bruge i forbindelse med udarbejdelsen af regnskab.

En værdiansættelse efter anskaffelsesværdi eller offentlig vurderinger vi i de fleste tilfælde være lavere end en værdiansættelse efter valuarvurdering. Men det vil ære uden praktisk betydning, selv om foreningens regnskabsmæssige friværdi, altså formue minus gæld til realkreditgæld, kommer til at fremstå som meget lav. Banker og realkreditinstitutter vil alligevel foretage deres egne vurderinger i en situation, hvor foreningen ønsker at optage nye lån.

Foreningerne skal også være opmærksomme på, at hvis de én gang går bort fra den fastfrosne valuarvurdering som grundlag for beregning af andelskronen, fanger bordet, og de vil ikke kunne bruge den igen senere.

Billedet er fra A/B Lyshøjgård i Valby.

Tilmeld Nyhedsbrev