Enhedslisten: Kommende købere af andelsbolig skal ikke satse på værdistigninger

Selv om Enhedslisten ønsker et indgreb, der alt andet lige vil betyde faldende priser på boligejendomme, så er partiet indstillet på at finde en form, så det ikke rammer andelsforeninger i form en udhuling af egenkapital og dermed andelskrone. Det oplyser partiets erhvervsordfører Pelle Dragsted til Min-andelsbolig.dk.

Men så rækker velviljen over for andelssektoren heller ikke længere, og Pelle Dragsted understreger, at partiet omvendt absolut heller ikke har nogen intention om at sikre, at foreningernes ejendomme kan blive ved med at stige i værdi. Dén fest ser partiet meget gerne høre op.

”Vores klare budskab til dem, der er på vej ind på andelsboligmarkedet, er, at hvis det står til Enhedslisten, kommer de ikke til at tjene millioner på deres bolig. Til gengæld vil de med vores forslag meget nemmere kunne komme ind på boligmarkedet, end hvis det nuværende vanvid fortsætter,” siger Pelle Dragsted.

Og selv om Enhedslisten er i opposition, kan partiet på dette spørgsmål meget nemt ende med at sidde med ved højbordet. Sammen med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti udgør det et flertal, der ønsker at gribe ind over for udenlandske investorers for tiden meget omfattende køb af danske boligejendomme.

Som omtalt søndag ønsker Enhedslisten et indgreb over for boligreguleringslovens paragraf 5 stk. 2, som giver ejere af gamle ejendomme mulighed for at hæve lejen, og dermed få et ekstra afkast, hvis de foretager en gennemgribende forbedring af lejemål.

Mange investorerne køber ejendommene specifikt med henblik på at bruge denne mulighed, så hvis den fjernes eller begrænses, vil det betyde lavere markedspriser på disse boligejendomme. Og da andelsforeningers ejendomme netop skal værdisættes ud fra markedsprisen på en udlejningsejendom, vil de også blive ramt, og det kan blive nødvendigt foreningerne at nedskrive andelskronen – i de grelleste tilfælde måske endda til nul.

Pelle Dragsted pointerer, at Enhedslisten er opmærksom på problemstillingen, og uanset at han er stærkt kritisk over for udviklingen med stigende priser på andelsboliger over de seneste 10-15 år, hvor de heldigste har tjent flere mio. kroner på at sælge deres andelsboliger, skal de nuværende andelsboligejere ikke bøde for det.

”Det er ikke dem, der er gået grinende ned i banken, der vil blive ramt (hvis man afskaffer eller begrænser paragraf 5 stk. 2., red.) Det er dem, som har købt en bolig, og som pludselig risikerer at blive teknisk insolvente. Det skal vi selvfølgelig tage højde for. Vi er villige til at se på, om man kan gøre det på en måde, så der ikke kommer prischok for nogen af dem, der allerede sidder i andelsbolig,” siger Pelle Dragsted.

Han mener til gengæld, at der hurtigt skal findes en løsning. Enhedslistens målsætning er at bevare de meget billige lejeboliger, især i København. Hvor mange der er af dem, er der endnu ikke mere præcis tal for. Men et bud er cirka 40.000, og at der for øjeblikket hvert år er mellem 3000 og 5000 af dem, der bliver taget ud af puljen, fordi ejerne foretager en gennemgribende istandsættelse af dem, og derefter hæver huslejen.

”Hvis vi ikke vi gøre noget ved paragraf 5 stk. 2 under næste regeringsperiode, kan det næsten være ligegyldigt. Så vil der ikke længere være nogen billige lejeboliger af betydning tilbage. Der skal bare ske noget, og det skal ske nu,” siger Pelle Dragsted.

I Folketinget har han også luftet den tanke, at man ved handler med ejendomme skal forlænge den periode, lejerne har til overveje, om de vil stifte en andelsforening og udnytte den såkaldte tilbudspligt. Tanken er, det skal give lejerne bedre mulighed for at gennemskue det, hvis parterne i ejendomshandlen prøver at narre dem. Men han understreger, at den tanke for ham mest er relevant, hvis det ender med, at man skal vælge mellem det, som Enhedslisten ser som to onder.

”For mig er det ikke den bedste løsning, at de relativt billige lejeboliger bliver til andelsboliger – ikke sådan som prisudviklingen på andelsboliger er. Men i den udstrækning, jeg skal vælge mellem, om en andelsforening hæver priserne, eller om Blackstone gør det, foretrækker jeg da det første. Men set ud fra et bypolitisk perspektiv er det næsten ligegyldigt,” siger Pelle Dragsted.

Blackstone er en amerikansk kapitalfond, der over de seneste par år har købt danske ejendomme for over 6 mia. kroner – i mange tilbud med henblik på at istandsætte dem og hæve huslejen ved hjælp af paragraf 5 stk. 2.

 

 

Billedet er fra A/B Skydebanen på Vesterbro i København.

Tilmeld Nyhedsbrev