Erhvervsministeren vil give andelsforeninger forbrugerbeskyttelse

Det skal være slut med, at andelsforeninger bliver betragtet som professionelle virksomheder, når de henvender sig til banker og realkreditinstitutter. I stedet skal de betragtes som almindelige forbrugere, med den ekstra beskyttelse fra lovens side, som dette giver.

Det blev foreslået fra flere sider på høringen om andelsboligsektoren på Christiansborg onsdag. Og den ansvarlige minister på området – Brian Mikkelsen fra de konservative – oplyser i en mail til Min-andelsbolig.dk, at han bakker op om forslaget.

”For mig er det vigtigt, at både nuværende og kommende andelshavere kan føle sig trygge ved at bo i en andelsbolig. I det lys kan jeg kun støtte, at andelshavere betragtes som forbrugere, fordi det giver andelshaverne en yderligere beskyttelse,” skriver ministeren.

Under finanskrisen kom en række andelsforeninger i klemme med de såkaldte renteswaps. Det er komplicerede, finansielle produkter, der skal forsikre mod en rentestigning, men som desværre også har den effekt, at de trækker ned i regnskaberne, hvis renten omvendt falder.

Dét gjorde renten i høj grad efter finanskrisen, og det efterlod mange foreninger teknisk insolvente, hvilket også havde den konsekvens, at medlemmerne ikke kunne sælge deres andele. Siden har der ikke været nogen hjælp at hente hos retssystemet. Budskabet i en nylig dom fra Højesteret var groft sagt, at det var andelsforeningernes eget ansvar, hvis de købte disse renteswaps uden at tage tilstrækkelig højde for risikoen ved dem.

Finten ved at give andelsforeninger beskyttelse som forbrugere, og ikke som hidtil som virksomheder, er, at så må bankerne slet ikke sælge komplicerede finansielle produkter – herunder renteswaps – til dem.

Det antyder også, at forbrugerbeskyttelsen ikke er en helt gratis frokost: Den indebærer, at foreningerne får færre valgmuligheder, og Ane Arnth Jensen, viceadm. direktør i brancheforeningen Finans Danmark, anførte på høringen også, at lånene alt andet lige vil blive dyrere, når bankerne og realkreditinstitutterne sidder tilbage med en større del af ansvaret.

Der er en større lovpakke med ændringer i andelsboligloven på vej. Brian Mikkelsen har indledt drøftelser med boligordførerne om det, oplyser han til Min-andelsbolig.dk. Den nye forbrugerbeskyttelse kan blive virkelighed i forbindelse med denne lovpakke – og vil sandsynligvis blive det, når regeringen bakker op om det.

 

Foto: Erhvervsministeriet.

Tilmeld Nyhedsbrev