Erhvervsstyrelsen: Nyt nøgletalsskema kan (for de fleste) vente til næste år

En bekendtgørelse, der trådte i kraft 1. juli, forpligter andelsforeninger til at udarbejde en oversigt over centrale nøgletal. Denne oversigt skal fremlægges på generalforsamlingen, og den skal også med i bunken af dokumenter til mulige købere af andelene.

Men selv om bekendtgørelsen altså er trådt i kraft, er der ingen grund til hastværk, oplyser Erhvervsstyrelsen ifølge Ejendomsforeningen Danmark: Nøgletalsoversigten skal blot ligge klar til førstkommende generalforsamling, som for langt de fleste foreningers vedkommende ligger i det tidlige forår 2019.

Det gælder også, selv om et medlem i mellemtiden måtte sælge sin andel. Købere kan altså heller ikke kræve at se nøgletalsoversigten, hvis handlen finder sted før foreningens første generalforsamling efter den 1. juli i år.

Erhvervsstyrelsen har præciseret oplysningerne, fordi administratorer havde været i tvivl om, hvordan de i praksis skulle forstå ikrafttrædelsen.

Læs også denne tidligere artikel om det nye nøgletalsskema.

 

 

Har du brug for administrator? Find en i Min-andelsbolig.dk’ leverandørkartotek.

Billedet er fra A/B Fangel i Odense.

Tilmeld Nyhedsbrev