Erhvervsstyrelsen: Nyt nøgletalsskema kan (for de fleste) vente til næste år

En bekendtgørelse, der trådte i kraft 1. juli, forpligter andelsforeninger til at udarbejde en oversigt over centrale nøgletal. Denne oversigt skal fremlægges på generalforsamlingen, og den skal også med i bunken af dokumenter til mulige købere af andelene.

Men selv om bekendtgørelsen altså er trådt i kraft, er der ingen grund til hastværk, oplyser Erhvervsstyrelsen ifølge Ejendomsforeningen Danmark: Nøgletalsoversigten skal blot ligge klar til førstkommende generalforsamling, som for langt de fleste foreningers vedkommende ligger i det tidlige forår 2019.

Det gælder også, selv om et medlem i mellemtiden måtte sælge sin andel. Købere kan altså heller ikke kræve at se nøgletalsoversigten, hvis handlen finder sted før foreningens første generalforsamling efter den 1. juli i år.

Erhvervsstyrelsen har præciseret oplysningerne, fordi administratorer havde været i tvivl om, hvordan de i praksis skulle forstå ikrafttrædelsen.

Læs også denne tidligere artikel om det nye nøgletalsskema.

 

 

Har du brug for administrator? Find en i Min-andelsbolig.dk’ leverandørkartotek.

Billedet er fra A/B Fangel i Odense.

<span style="color:black;font-size:20px;">STEN THORUP KRISTENSEN</span><br><span style="font-size:16px;">Journalist</span>

STEN THORUP KRISTENSEN
Journalist

Uddannet cand. polit. fra Københavns Universitet 1993. Fra 1997 til 2008 journalist, senere også redaktør, ved Økonomisk Ugebrev. Siden 2008 freelance journalist, med ejendomsmarkedet som primære speciale.

TILMELD NYHEDSBREV
Scroll til toppen

Tilmeld Nyhedsbrev