Finanstilsynet gør det sværere at få lån i andelsbolig

Boligejendomme er aldrig blevet handlet til højre priser end nu, og når det gælder andelsboliger, bliver priserne via lovgivning holdt kunstigt nede – som omtalt forleden med det resultat, at der er mange flere købere end sælgere i markedet.

Alligevel mener Finanstilsynet, at andelsboliger i mange tilfælde er vurderet for højt. Tilsynet kritiserer i en analyse bankerne for ikke at forholde sig tilstrækkeligt kritisk over de værdiansættelser, der kommer fra foreningernes valuarer, hvormed de i et antal tilfælde kommer til at overvurdere den værdi, andelsboligerne har som pant.

Eller med andre ord: Finanstilsynet mener, at bankerne er for rundhåndede med at låne penge til ejere eller købere af andelsboliger, og bankerne har fået besked om at stramme op.

Meldingen kommer som en overraskelse i bankernes og realkreditinstitutternes brancheorganisation Finans Danmark, oplyser direktør for ejendomsfinansiering Peter Jayaswal. Bankerne var i forvejen godt klar over, at de helt generelt skal granske værdiansættelsen af et pant. Men:

”Det nye er, at Finanstilsynet bliver meget konkrete på, hvordan de mener pengeinstitutterne skal vurdere pantet. nu skal vi tale med dem og forstå, hvad der præcist ligger i, at banken konkret skal forholde sig til vurderingerne,” siger Peter Jayaswal.

Han konstaterer også, at der er en ny bekendtgørelse, der præciserer, hvordan en valuarvurdering af en andelsforenings ejendom skal foregå, og som stiller nye krav til valuarernes uddannelse og indsigt i markedet, på trapperne. Alt sammen med den hensigt at får mere retvisende valuarvurderinger.

Alligevel skal bankerne ikke forvente, at det bliver nemmere for dem at give lån til andelsboliger. De skal stadig ind og forholde sig kritisk til valuarvurderingerne, understreger Sean Hove, kontorchef i Finanstilsynet.

”Pengeinstituttet skal være skeptisk over for, at vurderingen ikke nødvendigvis er dækkende for værdien af ejendommen. Hvis man undlader det, er der en risiko. Det kunne jo være, at den næste valuar besinder sig og sætter en anden værdi. Hvis valuarens vurdering er strakt til det yderste, kan det også være, den simpelthen ændrer sig, hvis markedsforholdene ændrer sig. Det er særligt relevant i et marked, hvor tingene løber lidt stærkt og omsætningen er hurtig,” siger Sean Hove.

Netop nu går omsætningen af boligudlejningsejendomme meget hurtigt. Om den også går for hurtigt, kan kun fremtiden vise.

 

 

Billedet er fra A/B Dommervænget i København.

Tilmeld Nyhedsbrev