Forslag: Airbnb-udlejere skal registreres

Udlejer du jævnligt din bolig gennem Airbnb eller en tilsvarende tjeneste? Så kan du snart blive mødt med et krav om, at du skal med i et register, hvor udlejer – eller din andels- eller ejerforening – skal borge for, at det er din bolig, og at du har ret til at leje den ud.

Endnu er det kun et forslag, og endda et meget nyt et af slagsen. Det fremkom på en konference om Airbnb, som Ejendomsforeningen Danmark tirsdag formiddag afholdt på Realkredit Danmarks hovedsæde i København.

Men forslaget fik omgående opbakning fra de forskellige oplægsholdere og – mere vigtigt – fra Dansk Folkepartis boligordfører Merete Dea Larsen, der også var tilstede i salen. Hun vurderede, at det også ville være relativt nemt at få de andre partier med på ideen.

Hvor Airbnb-udlejning hurtigt har opnået popularitet i befolkningen, giver det også en række problemer. For eksempel er det med til at presse både boligpriser og lejeniveauer op, hvormed det forhindrer folk med lavere indkomster i at få boliger i de særligt populære kvarterer.

Dertil kommer, at det skurrer mod forskellige love og regler. For eksempel er der en modsætning i, at lovgivningen holder priserne på både leje- og andelsboliger nede, samtidig med at lejerne/ejerne kan få fuld gevinst ved at genudleje dem til turister på markedsvilkår.

Særligt grelt er denne modsætning, når det er offentligt støttede almene boliger, som lejer bagefter lejer ud til markedspris.

Ved siden af alt dette er nogle af taberne i spillet slet og ret sure. Det gælder de private ejendomsselskaber, der får mere bøvl, men uden selv at tjene mere på det. Og det gælder især hotelbranchen, der skal følge en lang række lovkrav, mens de ser kunderne glide videre til private udlejere, der stort set er uregulerede.

Også statskassen er en af de store tabere. Et politisk forlig i maj gav i praksis en meget udstrakt skattefrihed til Airbnb-udlejere, men det kom formentlig kun, fordi politikerne ikke så nogen praktisk mulighed for at opkræve skat af fortjenesten på kortidsudleje.

Blandt andet derfor er politikerne også på jagt efter metoder, hvorpå de kan få kontrol over Airbnb-udlejningen. Et par af de metoder, der var med i maj-forliget, har, som tidligere omtalt her på Min-andelsbolig.dk, vist sig ikke at være gangbare. Det gælder kontrolbesøg i ejendommene og tjek af data fra forsyningsselskaberne; begge dele med henblik på at sikre, at bopælspligten er overholdt, og at boligerne ikke udelukkende bliver brugt til genudlejning.

Det var adm. direktør Rasmus Juul-Nyholm fra administrationsselskabet Cobblestone, der kom med forslaget om registrering. Han henviste til erfaringer fra det nordlige Spanien, hvor en meget omfattende brug af Airbnb nogle steder har givet alvorlige problemer og gnidninger. Med registret har myndighederne dog fået et overblik over markedet. På de kanter koster det en bøde på 10.000 euro, eller cirka 75.000 kroner, for dem, der undlader at lade sig registrere.

Rasmus Juul-Nyholm understregede, at selv om også han ser problemer ved den omfattende udlejning gennem Airbnb, er han ikke modstander af den. Den har også fordele, og hans oplevelse er, at den de fleste steder er populær og fungerer fint, uden at give anledning til væsentlige problemer mellem naboer.

 

 

Billedet er fra A/B Sølvgade 93 i København.

Tilmeld Nyhedsbrev