Hjælp til andelsforeninger i landdistrikter er gået i glemmebogen

Da regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og de radikale for et år siden indgik aftale om det, der skulle blive til den nye andelsboliglov, undlod man at gøre noget ved de problemramte andelsforeninger i landdistrikter. Det ville man først undersøge nærmere.

Men nu, et år senere, er den del glemt, og selv Dansk Folkepartis ordfører Merete Dea Larsen har givet op, i hvert fald i denne omgang.

”Jeg tror desværre ikke der sker meget i sagen foreløbig – regeringen er godt hængt op,” skriver hun i en mail til Min-andelsbolig.dk.

I aftalen om ”robuste andelsforeninger” hed det, at ”for at sikre, at andelsboligforeninger i landdistrikterne fortsat er økonomisk bæredygtige vil erhvervsministeren bede Udvalget for levedygtige landsbyer om at belyse, hvilke udfordringer andelsboligforeningerne i landdistrikterne står med for fortsat at være økonomisk bæredygtige.”

Udvalget for levedygtige landsbyer har imidlertid aldrig behandlet sagen. Det afleverede i april en større redegørelse, der en passant nævner andelsboliger som en boligpolitisk mulighed i landdistrikter. Men selv om intet fremgår om de problemer, som eksisterende foreninger har, betragter udvalget redegørelsen som svar på forespørgslen fra erhvervsministeren. Det oplyser formanden Jens Kr. Møller, der er direktør i DLR Kredit.

I mellemtiden har ministerens egne embedsfolk set på sagen, men det var ikke opløftende for de ramte foreninger. Ministeriet indhentede en redegørelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, og her var konklusionen, at der ”ikke (er) grundlag for en ændring af de gældende regler om støttede private andelsboliger, hvorved der ville blive givet de nuværende andelshavere særlige begunstigelser.”

Problemet for nogle andelsforeninger i landdistrikter er, at medlemmerne kun kan sælge deres boliger til betydeligt under andelskronen, om overhovedet. Hvis så medlemmer dør eller fraflytter, og ikke bidrager med boligafgiften, skal denne dækkes ind af de tilbageværende medlemmer, som sidder endnu hårdere i det.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen baserede sin konklusion på, at det inden for den eksisterende lovgivning hverken er muligt at give foreningerne økonomisk hjælp, for eksempel til at indfri problematiske indekslån, eller at mildne reglerne, så det bliver muligt at udleje en tom andelsbolig som feriebolig. Styrelsen har ikke forholdt sig til, om en eller flere lovændringer kunne komme de trængte andelsforeninger til undsætning.

 

 

Billedet er fra A/B Kærhøgen i Varde.

Tilmeld Nyhedsbrev