Højesteret: Tillidsvalgte i andelsforeninger kan ikke idømmes konkurskarantæne

Hvis man er medlem af en økonomisk trængt andelsforening, kan man godt tage en tørn i bestyrelsen for at hjælpe med at rette skuden op – uden at frygte alt for meget for de rent personlige konsekvenser, hvis det ikke lykkes.

Det fremgår af en nylig dom fra Højesteret. En andelsforening var gået konkurs, og nu ønskede konkursboet, at den sidste formand skulle idømmes såkaldt konkurskarantæne. Det indebærer, at man gennem en periode ikke har ret til at lede virksomheder. Sø- og Handelsretten dømte til fordel for formanden, hvilket Østre Landsret senere omgjorde. Men tredje og sidste instans vendte altså dommen tilbage til udgangspunktet.

Konkurskarantæne blev indført i lovgivningen i 2014 med det formål at bekæmpe konkursrytteri. Det spørgsmål, som delte de retslige instanser, var, om en andelsforening sklle betragtes som en hvilken som helst anden virksomhed, med alt hvad deraf følger af rettigheder og pligter. Det skal de i en række sammenhænge, men Højesteret afgjorde altså, at netop denne sammenhæng ikke er en af dem.

Højesteret lagde vægt på, at en andelsforening først og fremmest handler om at administrere egne boliger, og ikke om at tjene penge. Også selv om foreningen besidder bolig- og erhvervslejemål til kommerciel udlejning. Den pågældende forening rådede over 110 boliger, hvoraf 16 blev lejet ud, og desuden et erhvervslejemål.

Man fornemmer dog af dommen – og af det forhold, at landsretten nåede til en anden konklusion – at man ikke i fremtiden helt kan udelukke en situation, hvor en konkurskarantæne bliver relevant i en krakket andelsforening. I den seneste tid har der for eksempel været en række tilfælde, hvor andelsforeninger har solgt deres ejendomme, med stor fortjeneste til medlemmerne. Hvis man forestiller sig, at noget går galt i sådan et forløb, så den tomme forening pludselig har en gæld, den ikke kan honorere, kan man ikke udelukke, at domstolene vil vurdere, at den har handlet for økonomisk vinding, og at de konkret ansvarlige derfor vil blive idømt konkurskarantæne.

Andelsforeningen i den konkrete sag er anonymiseret, sådan som parterne i retssager normalt er det i domsudskrifter. Men ud fra de angivne datoer i forløbet må der være tale om A/B Thyra Danebod (billedet), der gik konkurs i september 2018.

I denne forening er der imidlertid sidenhen opstået nye kontroverser om den sidste formand, som ifølge mediet EjendomsWatch er mistænkt for at begunstige selv på foreningens bekostning, mens den endnu var levende.

Tilmeld Nyhedsbrev