Housing Group-ejer tiltalt for 109 kriminelle forhold mod andels- og ejerforeninger

Det bliver en alenlang liste af anklager, som dommer og domsmænd skal tage stilling til, når der mandag morgen i Københavns Byret er første møde i straffesagen mod Antony Ashton – ejeren af det nu lukkede administrationsselskab Housing Group.

Sagen kom frem sidste efterår, hvor også Min-andelsbolig.dk skrev om den. En lang række andels- og ejerforeninger mener, at Antony Ashton og Housing Group uberettiget har taget penge fra deres konti – i mange tilfælde dog kun som ”lån”, hvor pengene senere er kommet tilbage, om end de nu blot er hævet fra en anden forenings konto.

Min-andelsbolig.dk har fået aktindsigt i anklageskriftet, og dét opregner 109 konkrete forhold. I alle disse forhold påstår anklagemyndigheden, at Antony Ashton har begået databedrageri af særlig grov beskaffenheden. Det dækker over, at han angiveligt har misbrugt sin adgang til foreningernes netbank til at foretage uberettigede transaktioner.

Databedrageri af særlig grov beskaffenhed kan i sig selv give otte års fængsel. Men dertil kommer, at der i en del af de 109 forhold også er anklager om dokumentfalsk, idet Antony Ashton skulle have forfalsket fakturaer for at understøtte de transaktioner, han har fortaget.

De andelsforeninger, der er nævnt i anklageskriftet, er Kong Georgs Vej 49, Vølundsgade 15, Bella, Rosenhaven, Falkoner Alle 47 (billedet) og Hjørnet – Ny Carlsbergvej / Haderslevgade 32. Dertil kommer 17 ejerforeninger og tre ejerlav og lignende.

Selv om de enkelte forhold er detaljeret beskrevet i anklageskriftet, benægter Antony Ashton alle anklager. Det oplyser han forsvarsadvokat Anders Nemeth.

”Jeg synes ikke, at anklagerne er spor veldokumenterede. Bare fordi anklageren skriver noget vrøvl ind i et anklageskrift, får det ikke større bonitet,” siger han.

Der er planlagt ti retsmøder i sagen – det første som nævnt mandag, det sidste den 20. juni.

Tilmeld Nyhedsbrev