Indgreb mod udenlandske ejendomsinvestorer kan gøre mange andelsboliger værdiløse

Måske har du fulgt pressehistorierne om udenlandske kapitalfonde, der køber boligejendomme, og tænkt – det angår ikke mig.

Men hvis du bor i andelsbolig i en ældre ejendom, kan det i meget høj grad komme til at angå dig. Specielt hvis foreningen er stiftet i nyere tid. Så risikerer du at miste din friværdi på et lovindgreb, politikerne i disse uger overvejer. I værste fald kan det koste hele foreningens egenkapital, hvorefter andelskronen vil blive skrevet ned til nul.

et samråd med boligminister Ole Birk Olesen (LA) torsdag talte Enhedslisten for, at der skal ændres på boligreguleringslovens paragraf 5, stk. 2. Denne er vigtig for ejere af gamle ejendomme, fordi den giver dem mulighed for at hæve huslejen efter renovering af en lejlighed. Paragraffen er kun relevant for gamle ejendomme, opført før 1993. På nyere ejendomme kan udlejerne sætte huslejen som de vil, renovering eller ej.

Men paragraf 5, stk. 2 er altså årsagen til, at blandt andet den meget omtalte amerikanske kapitalfond Blackstone ser en forretning i at købe gamle og mere eller mindre slidte boligejendomme. Måske er driftsindtægten på dem her og nu ikke stor, men den vil den blive, efterhånden som de enkelte lejligheder bliver istandsat.

Det er denne forretning, Enhedslisten gerne vil have sat en stopper for. Men hvis der bliver lukket af for paragraf 5, stk. 2, vil det stensikkert også betyde, at de gamle ejendomme vil falde i værdi.

Det er giftigt for andelsforeninger, fordi deres ejendomme skal vurderes, som om de er udlejningsejendomme. En fjernelse af paragraf 5, stk. 2 kan altså betyde, at foreningernes egenkapital bliver udhulet eller helt forsvinder. I det sidste tilfælde vil andelskronen blive sat til nul, og medlemmerne vil ikke længere kunne sælge deres andele – højest forære dem væk.

Brancheforeningen EjendomDanmark vurderer, at det er omkring 40.000 ejere af andelsboliger, der i givet fald vil blive teknisk insolvente. Specielt nye foreninger med høj gældsandel er i risikozonen.

Også Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet ønsker på en eller anden måde at begrænse udenlandske investorers opkøb af danske boligejendomme. Dermed er der et solidt flertal for sagen. Specielt Dansk Folkepartis ordfører Merete Dea Larsen understregede dog, at en ændring af paragraf 5, stk. 2 kun er en af flere muligheder, og ikke nødvendigvis en af de muligheder, der vil blive brugt.

En lovændring behøver heller ikke bestå i at, paragraf 5, stk. 2 helt bliver fjernet. I stedet kan den blive strammet, så den kan bruges i mindre omfang eller færre tilfælde. Også Enhedslisten var åben for mere pragmatiske løsninger, der betyder, at ejerne af ejendommene fortsat har en økonomisk motivation for at renovere boligerne op til nutid standard.

Netop dette hensyn – at gamle lejerboliger løbende skal renoveres, hvis ikke de på langt sigt skal falde bagud for andre boligtyper – er årsagen til, at Ole Birk Olesen ikke ønsker nogen ændring af paragraf 5, stk. 2. Det oplyste han på samrådet.

 

 

Billedet er fra A/B Kildevæld på Østerbro i København.

Tilmeld Nyhedsbrev