Københavns Kommune tørrede foreninger gennem årtier – nu får de nogle af pengene tilbage

Der er en god og en dårlig nyhed til de mange andelsforeninger i Københavns Kommune. Den dårlige er, at hvis deres fortove bliver renholdt at kommunen, er de blevet opkrævet alt for mange for det – måske gennem næsten tre årtier. Den gode nyhed er, at forholdet nu bliver bragt i orden, så gebyrerne bliver sat drastisk ned, og overpriserne for de seneste år bliver betalt tilbage.

BT skriver således, at en hidtil hemmeligholdt rapport viser, at private aktører kunne klare opgaven med at renholde fortovene langt billigere, end kommunen selv kan – i mest ekstreme tilfælde var kommunen ti gange så dyr som en privat aktør. Det summer sammen til rigtig mange penge for de berørte foreninger.

”Det er forkasteligt, at kommunen kan tage sådan en overpris for noget, som andre har kunnet gøre meget billigere. Vi kunne jo lønne en vicevært for hele ejendommen for samme pris,” siger Aksel Graversen næstformand i A/B Sdr. Boulevard til BT. Foreningen er en af 43 boligforeninger, der allerede har klaget til Vejdirektoratet.

Ordningen med kommunalt renhold af fortove, og medfølgende gebyrer, blev indført i 1992. Fra 2010 har den i København også omfattet brokvarterne Vesterbro og Nørrebro. Men i 2015 blev vejloven ændret, så kommunerne ikke længere kunne opkræve gebyrer på mere end det, en privat aktør ville udføre opgaven for.

Københavns Kommune indhentede dog først pristilbud i 2017, og ifølge BT var man umiddelbart skeptiske over for, om de indhentede tilbud var reelle. Den umiddelbare vurdering var, at de private aktører ikke ville være i stand til at udføre opgaverne så billigt, som de indikerede.

Nu er kommunen ikke desto mindre ved at rette ind.

”Forvaltningen er forpligtet til at regne ud, hvor meget borgerne er berettiget til, og hvad det er, kommunen har taget for meget. Når forvaltningen har regnet det ud, skal borgerne have pengene tilbage. Hvis de er uenige og mener, de er berettiget til et andet beløb, så må det selvfølgelig blive afgjort i en retssag,” udtaler teknik- og miljøborgmester Nina Hedeager Olsen (billedet) til BT.

 

 

PR-foto: Enhedslisten København.

Tilmeld Nyhedsbrev