Københavnske foreninger får meget større affalds-regninger

Et flertal i Københavns Kommune har besluttet, at den andel af husholdningsaffaldet, der bliver genanvendt, skal øges fra 45 til 70 procent. Og med det følger en solid regning til borgerne.

Affaldstaksten i hovedstadskommunen har i de seneste år været faldende – fra i gennemsnit 1998 kr. pr husstand i 2015 til 1671 kroner i 2018 og 2019. Men det nye sorteringssystem skal finansieres, og det betyder gradvise takststigninger år for år, indtil det topper med en afgift på 2364 kroner i 2025.

Andelsforeninger kan altså godt begynde at budgettere med den ekstra udgift. Men der følger også noget ekstra besvær med. Affaldscontainere skal skiftes ud, der skal måske gøres plads til flere af dem, og foreningens medlemmer skal instrueres i, hvordan de skal bruge de nye systemer.

”I løbet af planperioden vil alle gårde i København blive gennemgået af kommunens affaldsvejledere. Gennemgangen skal sikre, at der er den optimale sammensætning af beholdere, så der er plads til beboernes kildesorterede affald, og der ikke er for mange halvtomme beholdere til restaffald til forbrænding,” skriver Teknik- og Miljøforvaltningens presseafdeling til Min-andelsbolig.dk.

”Ved gårdgennemgangen bliver der som udgangspunkt ikke sat flere beholdere ud, men nogle beholderne bliver udskiftet, så beholdersammensætningen passer til de fremtidige affaldsmængder. En ejendom kan spare penge på affaldstaksten ved at reducere antallet af beholdere til restaffald. Det koster ikke ekstra for en ejendom at få flere beholdere til genanvendelige fraktioner,” fortsætter presseafdelingen.

Med den nye affaldsplan bliver der også rundt omkring på vejene etableret sorteringspunkter, hvor borgerne selv kan kildesortere deres affald.

”Sorteringspunkterne placeres blandt andet i nærheden af de ejendomme, hvor det af pladsmæssige årsager ikke muligt at kildesortere i alle fraktioner. Dermed får alle københavnere mulighed for at kildesortere i alle fraktioner tæt ved deres bolig. Etablering af sorteringspunkterne betyder ikke, at den enkelte ejendom kan nedlægge affaldsskuret i gården,” skriver presseafdelingen.

 

 

Billedet er fra A/B Sølvgade 93 i København.

Tilmeld Nyhedsbrev