Kriseramt andelsforening har fundet en køber

Der har ikke været mange lykkelige stunder for andelsforeningen Ringertoften på Bispebjerg i København, siden den blev stiftet i 2006. Foreningen købte ejendommen af den senere svindeldømte Martin Malvang Klüts på markedets top, og den høje pris har gjort det svært at sælge andelene.

Men nu ser det ud til, at der kun er et par måneder igen, før medlemmerne slipper ud af moradset: Det svenske ejendomsselskab Heimstaden har tilbudt at købe ejendommen for 490 mio. kroner. Det er 100 mio. kroner mere, end ejendommen er værdiansat til i foreningens regnskab, og denne difference dækker rigeligt den negative egenkapital, således at der også skulle være en kontant udbetaling til hvert medlem.

Medlemmerne er dog i risikozonen for at støde ind i et helt nyt problem: Salget vil – hvis det bliver godkendt af en generalforsamling – ske 1. august. Dermed vil det være under den nye andelslov, som Folketinget er ved at vedtage, og som skal træde i kraft en måned tidligere.

På den måde bliver Ringertoften den første forening, der er kommer under en helt ny måde at beregne husleje på i ejendomme, som er solgt af en andelsforening. Ifølge den kommende lov må den nye ejer i de første seks år opkræve en husleje, der svarer til den gennemsnitlige boligafgift i andelsforeningens sidste fire leveår.

Det vil, i hvert fald i gamle ejendomme, helt typisk være mere end den husleje, der ville gælde ifølge boligreguleringsloven.

Imidlertid har eksperter advaret mod at introducere et helt nyt regelsæt for huslejeberegning i nedlagte andelsforeninger. Det er i forvejen rigeligt kompliceret at beregne, hvad huslejen skal være efter den almindelige boligreguleringslov, lyder begrundelsen.

Altså: Selv om det lyder enkelt at tage fire års boligafgift, lægge dem sammen og dividere med fire, frygter eksperterne, at der skal langvarige juridiske tovtrækkerier til, før man i praksis finder ud af, hvad huslejen skal være.

Som ved de fleste andre paragraffer i den nye lov har politikerne dog siddet advarslerne overhørig. Medlemmerne i Ringertoften kan være på vej til at finde ud af, om dét nu var klogt.

 

 

Billedet er fra Google Street View.

Tilmeld Nyhedsbrev