Længere forældelsesfrist kan blive en plage for sælgere af andelsboliger

”Denne regel kommer til at blive plagsom for sælgerne.”

Så kontakt lyder det fra Timmy Lund, administrationschef i Vest Administrationen, om en planlagt forlængelse af forlængelsesfristen for klager efter handler med andelsboliger.

Med det lovforslag om andelsboliger, der efter alt at dømme blive vedtaget, får købere tre år, mod i dag blot seks måneder, til at klage, hvis de mener, prisen har været ansat for højt. Det er godt for køberne, der blandt andet får længere tid til at reagere, hvis de har følt sig presset til at betale penge under bordet. Men for sælgere – også dem som har handlet i god tro og uden anden intention end at overholde loven – kan komme ud i nogle uoverskuelige sagsforløb.

Timmy Lund er da heller ikke alene om at være kritisk over for lovændringen.

”Grundlæggende synes vi, at det er en rigtig dårlig ide at fjerne 6 måneders-fristen. Det vil give en masse uforudsigelige sager. I de klassiske sager om penge under bordet ved købere jo godt, at de har betalt for meget,” skriver advokat Finn Träff i en mail til Min-andelsbolig.dk. Han har skrevet høringssvar for Advokatrådet og arbejder til daglig advokatfirmaet Winsløw.

I de tilfælde, hvor der er penge under bordet, er sagerne forholdsvis klare – især hvis køber har solid dokumentation for, hvad der har fundet sted. Anderledes forholder det sig, hvor det er en mere eller mindre hændelig fejl, for eksempel i en valuarvurdering eller i andelskroneberegningen fra revisors side, der har givet anledning til den for høje salgspris.

”Muligheden for at stævne rådgiveren, hvis køberen af en undskyldelig grund har overskredet 6 måneders-fristen, falder nu væk. Nu må man i stedet gå til sælgeren i en treårig periode. På en måde er det godt nok, for det er altid dér, den rigtige tvist er. Men det giver en uvished for sælgeren i hele tre år efter et salg, hvor pengene stort set altid er brugt til noget andet, for eksempel huskøb. Det er det, som gør det her forslag så kritisk. Køberen vil heller ikke have det samme incitament som nu til at få stævnet med det samme,” siger Timmy Lund.

Det er ikke engang sådan, at sælgeren kan ånde lettet op efter de tre år. Allerede efter den nuværende lov gælder forældelsesfristen nemlig ikke fra tidspunktet for handlen, men fra det tidspunkt, hvor køberen måtte forstå, at der er sket en fejl.

”Vi kan risikere, at der er sager, der vågner op mange år senere” siger Timmy Lund.

Ti år er efter anden lovgivning den yderste forældelsesfrist for klager over handelspriser, uanset hvornår undervejs køberen har haft mulighed for at vide, at der er sket en fejl.

 

 

Billedet er fra A/B Østerbrogade 150 i København.

Tilmeld Nyhedsbrev