Landsretten giver vide rammer for at ekskludere fraværende medlemmer

Når et medlem i en andelsforening i praksis ikke bor i foreningens ejendom, kan bestyrelsen ifølge loven skride til eksklusion – også selv om medlemmet troligt betaler sin boligafgift og ikke generer nogen. Og denne adgang til at smide beboere ud af foreningen, og dermed tvinge dem til at sælge andelen og fraflytte boligen, er ganske vidtgående. Det viser en dom fra Østre Landsret i en ganske makaber sag.

Sagen handler om en mand, der havde pådraget sig en kræftsygdom. Behandlingen i Danmark var ikke tilstrækkelig, så han fik i stedet behandling i USA, hvor han opholdt sig en stor del af tiden.

Hjemme i Danmark opfattede den andelsforening, han havde lejlighed i, imidlertid manden som fraflyttet, og den ønskede, at han skulle sælge sin lejlighed. Det bestred han, og sagen kom for boligretten, som valgte at tage hensyn til den særlige situation og gav manden lov til at beholde andelen og lejligheden.

Manden forklarede, ifølge referatet af sagen i Grundejernes Domssamling, i boligretten ”at han var en meget stille person og interesserede sig kun for bøger. Han havde mange venner, men var bange for at dø alene. Han blev derfor hentet af venner om morgenen og bragt hjem igen om aftenen. Lejligheden blev kun brugt til at sove i. Han forklarede, at han havde gardinerne trukket for det meste af tiden. Når gardinerne var trukket for, så var han hjemme.”

Men andelsforeningen ankede sagen til Østre Landsret – og her fik den medhold, så manden måtte sælge sin andel og opgive sagen. Landsretten konkluderede på baggrund af et meget lavt forbrug af vand og varme, at manden også i meget af den tid, han var i Danmark, må have opholdt sig andetsteds, og at en alvorlig baggrund ikke i sig selv gjorde en forskel i forhold til lovgivningen.

En andelsboligejer er teknisk set lejer i den bolig, han eller hun er lejer i. Derfor gælder lejelovens regler, og de indebærer blandt andet, at udlejer kan ophæve lejemålet, hvis lejeren i praksis er fraflyttet. I den konkrete sag ønskede kommunen desuden at ændre ejerens registrering til at være fraflyttet fra Danmark. Det var også på denne måde, at mandens forbrug af varme og vand kom for en dag – det kan kommunerne kræve oplysninger om fra forsyningsselskaberne.

Sagen var onsdag omtalt i en klumme i Berlingske af advokat Søren Damgaard fra Bruun & Hjejle. Han anfører, at dommen ikke viser, præcis hvilke muligheder, der er for eksklusion, hvis et medlem opholder sig udlandet. Det kan – mere almindeligt – være relevant i forbindelse med udstationering på jobbet eller studieforløb i udlandet.

 

Foto: Per Johansen for Danmarks Domstole.

Tilmeld Nyhedsbrev