Landsretten vender tommelfingeren nedad for tidligere andelshavere

Hvis en andelsforening vælger at sælge sin ejendom til en investor, skal de medlemmer, der bliver boende som lejere, ikke forvente at samme beskyttelse af lovgivningen, som nye lejere i ejendommen vil få.

Det fremgår af en dom, som Vestre Landsret afsagde sidste år, og som er refereret i det juridiske oversigtsværk Karnov.

Afgørelsen er relevant for mange foreninger, der for øjeblikket – under indtryk af de historisk høje priser på ejendomsmarkedet – lejer med tanken om at indkassere en gevinst ved at sælge deres ejendomme.

Spørgsmålet er i den situation, hvad deres juridiske situation er bagefter, hvis de bliver boende som lejere. De fleste andelsejede ejendomme er opført før 1993, og dermed er de som udgangspunkt maksimalt beskyttet af lejelovgivningen. Men de kan ikke tage for givet, at en domstol også vil se sådan på det i praksis, viser afgørelsen.

Sagen handlede om ejendommen Kordegarden nord for Aarhus. Den er opført 1984-1986, og den blev i 2000 købt af en nystiftet andelsforening, der så solgte igen i 2006.

Dermed er der nu tre grupper af lejere: For de første de gamle lejere, der aldrig gik med i andelsforeningen. For det andet dem, som gik med, men som siden overgik til atter at blive lejere, og for det tredje de lejere, som er kommet til, efter at ejendommen atter blev en ren udlejningsejendom.

Den første gruppe betaler den laveste husleje, nemlig 730 kroner pr. kvadratmeter, mens de to andre betaler 1050 kroner pr. kvadratmeter. Begge del er vel under den leje, det er lovligt at opkræve. Men en anden paragraf i loven siger, at en udlejer ikke må pålægge nogle lejere væsentligt større byrder end andre. Med det som argument klagede nogle af de nye lejere, som kunne konstatere, at de oprindelige lejere slap med cirka to tredjedele af den husleje, de selv betalte.

I første omgang fik de nye lejere medhold i byretten, men Vestre Landsret omgjorde beslutningen med henvisning til, at de oprindelige lejere kun udgjorde et lille mindretal.

Det interessante, set med andelsforeninger øjne, er en tilføjelse fra Vestre Landsret om de tidligere andelshavere: I og med, at de havde solgt deres andelsbeviser ”med stor fortjeneste”, kunne de ikke bagefter påberåbe sig beskyttelse fra lejelovgivningen.

Dermed siger domstolen altså indirekte, at når de tidligere andelshavere har optrådt som investorer, og fået en gevinst på det, kan de ikke bagefter forvente at få beskyttelse som almindelige lejere. Og det er en pointe, som er værd at huske for andre andelshavere, hvis spørgsmålet om salg kommer op på forårets generalforsamling.

 

 

Billedet er fra Kordegardens hjemmeside.

Tilmeld Nyhedsbrev