LLO foreslår kompromis: Lad valuarvurderinger gælde i ti år

Når en andelsforening får foretaget en valuarvurdering af sin ejendom, gælder denne vurdering i halvandet år. Men hvis man sætter det op til ti år, kan man gennemføre et indgreb mod lejeboligmarkedet, som forringer værdien af ejendomme, uden at det rammer andelsforeningerne her og nu.

Sådan lyder et forslag for LLO; Lejernes Landsorganisation, i en pressemeddelelse.

Som tidligere beskrevet her på Min-andelsbolig.dk planlægger regeringen et indgreb mod boligreguleringslovens paragraf 5, stk. 2, der giver udlejere lov til at hæve huslejen, når de har foretaget gennemgribende renovering af en lejlighed. En total afskaffelse af paragraffen kan få værdien af ældre ejendomme til at falde med mindst 25 procent, og sandsynligvis væsentligt mere, og derfor har tankerne udløst stor bekymring i ejendomsbranchen.

Socialdemokratiets boligordfører Henrik Møller har så i mellemtiden forsikret, at det ikke er en afskaffelse af paragraf 5, stk. 2, der er på programmet, men et noget mindre vidtgående indgreb. Men stadig vil et indgreb sandsynligvis medføre et værditab i et eller andet omfang.

Andelsforeninger, der bor i ejendomme før 1992, vil blive ramt på samme måde som ejendomsselskaber. Derfor er der opstået en interessemodsætning mellem dem og lejerne. LLO ønsker et indgreb, sådan at man bevarer et større antal billige lejeboliger får fremtidige lejere.

Og organisationen mener, at brancheforeningen EjendomDanmark skubber andelsboligejere foran sig.

”Selv om EjendomDanmark slet ikke repræsenterer andelsboligforeningerne eller andelsbolighaverne, så har foreningen brugt mange kræfter på at overbevise om, at en lang række andelsforeninger vil blive teknisk insolvente og at andelshaverne taber næsten alle deres penge, hvis man overhovedet rører ved lejelovgivningen,” skriver LLO, der også sår tvivl om brancheforeningens beregninger af værditabene. Disse beregninger er baseret på skøn, fremhæves det.

Men LLO prøver altså nu at komme andelsboligejere i møde ved at foreslå en model, der gør, at dem som har været ”tvunget til” at købe en dyr andelsbolig de seneste år, ikke lider noget tab.

Forslaget er baseret på, at man udnytter, at andelsboliger ifølge loven skal handles til priser, der er beregnet ud fra, at de var lejeboliger under hård regulering, mens de samme boliger kunne sælges til langt højere priser, hvis de var ejerboliger.

Hvordan markedet vil reagere på det, hvis regeringen følger LLO’s forslag, kan man kun gisne om. Det vil meget handle om, hvad andelsboligkøbere tror, priserne på andelsforeningernes ejendomme vil være om ti år, når en fastfrysning af vurderingerne ophører, og der skal laves en ny valuarvurdering, baseret på de til den tid gældende markedspriser.

 

Billedet er fra A/B Århus.

Tilmeld Nyhedsbrev