Mange andelsforeninger skal ændre værdiansættelsen i regnskabet

Vi nærmer os med hastige skridt det nye år, og dermed også den årlige regnskabssæson. En læser, der er bestyrelsesmedlem i sin forening, fik i den anledning en mail fra administratoren:

Foreningen har år efter år brugt den offentlige vurdering til at opgøre værdien af ejendommen i regnskabet. Men det må man ikke længere, havde revisor gjort administrator opmærksom på. Så nu kunne foreningen vælge ét af tre: At hyre en valuar til lave en egentlig vurdering. At få en valuar til at komme med en indikation af ejendommens vurdering. Eller at bruge ejendommens kostpris, det vil sige den pris, foreningen i sin tid har købt ejendommen for, tillagt værdien af forbedringer hen ad vejen.

Hvad vælger man så? Vi har forelagt spørgsmålet for Jesper Buch, der er er statsaut. revisor og som nævnt forleden nyt medlem af Min-andelsbolig.dk’s ekspertpanel.

Jesper Buch anbefaler den tredje løsning, altså kostprisen. Det er billigst, og det har alligevel mest teoretisk betydning, hvilken værdi ejendommen står opført til i regnskabet. Det er nemlig ikke denne værdi, andelskronen bliver beregnet ud fra.

”Det kan godt komme til at se underligt ud, hvis man pludselig får en negativ egenkapital ifølge regnskabet. Men det kan forklares, og banker og realkreditinstitutter kan godt forstå, hvorfor det ser sådan ud. Og hvis man vil se den reelle formue, kan man slå op på beregningen af andelskronen,” siger Jesper Buch.

Anbefalingen gælder de foreninger, der hidtil har brugt den offentlige vurdering ved opstillingen af balancen i regnskabet. Hvis foreningen alligevel får lavet periodiske valuarvurderinger til brug for andelskroneberegningen, kan den naturligvis lige så godt bruge dem i regnskabet også.

Problemet med de offentlige vurderinger er, at de ikke er blevet fornyet siden 2012. Strengt taget har man aldrig uden videre bare kunnet bruge dem i regnskaberne, men i praksis har Erhvervsstyrelsen alligevel accepteret det, forklarer Jesper Buch.

”Hvis man ser på årsregnskabsloven, er der kun to indregningskriterier – enten kostprisen eller dagsværdi. I den tidligere vejledning stod der, at den offentlige vurdering som udgangspunkt ikke kan anses som et udtryk for dagsværdien. I den nye vejledning står der direkte, at den offentlige vurdering ikke kan anvendes, fordi de offentlige vurderinger nu er så langt væk fra virkeligheden,” siger han.

Billedet er fra A/B ChrX i Kolding.

Tilmeld Nyhedsbrev