Mange foreninger kan have penge til gode fra skatterådgiver

Skatterådgiveren Rafn & Søn har hjulpet mange andelsforeninger med at få nedsat deres skattemæssige ejendomsvurdering, og dermed også deres ejendomsskat. Men nu kan det være, at disse foreninger også kan få penge tilbage fra deres rådgiver.

Ifølge Finans.dk har Rafn & Søn nemlig tabt en sag ved Østre Landsret (billedet) om honorarets størrelse. Foreningen Merlegårdsparken IV i Ishøj havde betalt 200.000 kroner for ydelsen, der var beregnet som en a1ndel af skattebesparelsen. Men det mente landsretten ikke var i overensstemmelse med regler for god skik, og honoraret blev i stedet sat ned til 30.000.

Ifølge mediet har over tusind andelsforeninger været kunder hos Rafn & Søn, og mange af dem har betalt honorar efter den nu underkendte model. Disse foreninger kan som udgangspunkt også kræve en del af honoraret tilbagebetalt, selv om de muligvis vil skulle en tur gennem byretten for at opnå dette.

For nye kunder anvender Rafn & Søn i dag fast honorar. Det er ikke nødvendigvis godt for andelsforeninger eller andre kunder, der således kommer til at betale til Rafn & Søn, uanset om sagen ender med en skattebesparelse eller ej.

Rafn & Søn havde for nogle år siden en meget høj profil i debatten om skattemæssige vurderinger, og det var ikke mindst på baggrund af firmaets kritik af ikke bare selve ejendomsvurderingerne, men også processen ved klager, at politikerne på Christiansborg endte med at skrotte hele systemet.

Det nye system vil for erhvervsejendomme, herunder andelsforeningers ejendomme, træde i kraft i 2020. En af ændringerne bliver, at politikerne i de lokale skatteankenævn får mindre at skulle have sagt. Manglende kompetence, og af og til hvad der lignede politisk mere end fagligt funderede afgørelser i disse nævn, var netop et af kritikpunkterne fra Rafn & Søn.

 

 

Foto: Per Johansen for Danske Domstole.

Tilmeld Nyhedsbrev