Markedet for boligejendomme bremser op – kan varsle andelskroner i bakgear

Det har ikke været tomme ord, når ejendomsbranchen har advaret om faldende ejendomsværdier, hvis politikerne gør alvor at gribe ind over for renoveringer af boliger, med efterfølgende huslejestigninger. Det viser en opgørelse fra erhvervsmæglerfirmaet RED.

I første kvartal blev omfanget af handler med boligudlejningsejendomme næsten halveret.

”Den markante nedgang i volumen for boligejendomme kan formentlig tilskrives en kombination af sælgernes høje prisforventninger og usikkerheden omkring de fremtidige regler for lejefastsættelsen i ejendomme omfattet af paragraf 5, stk. 2,” udtaler Nicholas Thurø, managing partner hos RED, med henvisning til den paragraf i boligreguleringsloven, der tillader ejendommenes ejere at sætte huslejen op, når de har foretaget en gennemgribende renovering af et lejlighed.

Politikerne er foreløbigt blevet enige om at sende bolden ud over sidelinjen. Lige nu bliver emnet behandlet af et ekspertudvalg, og så skal et flertal i det nyvalgt folketing tidligt på efteråret beslutte, hvad det vil gøre. Det er især Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Enhedslisten, der ønsker en bremse på paragraf 5, stk. 2.

Hvis den ender med helt at blive afskaffet, vil værdien af nogle ejendomme falde med helt op til 15-20 procent, vurderer RED. Det gælder også andelsforeningers ejendomme, og har en forening ansat værdien af sin ejendom så højt, som det var muligt, vil den blive nødt til at skrive værdien ned. Det vil betyde et brat fald i andelskronen, på noget mere end de 15-20 procent, og for nyere foreninger med høj belåningsgrad kan endda føre til teknisk insolvens – i de tilfælde vil andelskronen skulle skrives helt ned til nul.

En lovændring vil kun være relevant, når ejendommen er opført før 1992 – i nyere ejendomme er der fri huslejefastsættelse, uanset om man istandsætter lejemål eller ej. Det største værditab, målt i procent, vil endvidere ses i ejendomme, hvor lejlighederne er i relativt dårligt stand. Det sidste skyldes, at disse ejendomme i dag bliver købt af investorer, der forventer at kunne sætte huslejen op ved hjælp af paragraf 5, stk. 2. Hvis den mulighed falder bort, vil de heller ikke give så meget for ejendommene.

Når handlen med boligudlejningsejendomme er halveret i første kvartal, dækker det formentligt over, at handlen med ejendomme i målgruppen for paragraf 5, stk. 2 mere eller mindre er gået helt i stå, mens øvrige ejendomme bliver handlet uanfægtet.

 

 

Billedet er fra A/B Hørsholmsgade 22 A-K

 

 

Tilmeld Nyhedsbrev