Ministre uenige om værdiansættelsen af andelsforeningers ejendomme

Forvirringen er total om, hvad regeringen vil gøre i anledning af, at andelsforeninger risikerer at miste store værdier som følge af boligindgrebet.

Tidligt på ugen var både Jyske Bank og Nordea ude i pressen med meldinger om, at de så værditab på ejendommene på henholdsvis 15-16 og 10-20 procent. Boligminister Kaare Dybvad var dog over for Berlingske ganske skråsikker omkring, at der var tale om nogle finansieringstekniske beregninger, som ikke vedkommer ejendommens eller andelsboligernes reelle handelsværdi.

”Det, man fastsætter i banken, er, hvad man kan låne til. Og det er jo ikke det samme som værdien,” udtalte Kaare Dybvad.

Men i dag, torsdag, siger erhvervsminister Simon Kollerup noget ganske andet i et svar til Torsten Schack Pedersen (V). Kollerup fastslår, at realkreditinstitutter netop skal foretage deres belåning ud fra markedsværdien, og at han i øvrigt ikke ser hverken nogen grund til eller mulighed for at ændre på dette.

”Hvis man tager udgangspunkt i en højere værdi end markedsværdien, er der risiko for overbelåning af ejendommen. Overbelåning øger risikoen for tab hos realkreditinstitutterne og derved risiko for at forringe institutternes solvensforhold. Overbelåning kan således så tvivl om sikkerheden bag de særligt dækkede obligationer (SDO’er), som finansierer realkreditlån. En sådan usikkerhed vil skade den finansielle stabilitet. Jeg ser således ikke behov for at ændre værdiansættelsesbekendtgørelsen,” skriver Simon Kollerup – eller rettere hans embedsmænd.

”Det er ikke foreneligt med EU-reguleringen på området at se bort fra markedsværdier til værdiansættelse specifikt for andelsboligejendomme, når disse ligger til sikkerhed for et realkreditlån,” hedder det videre.

Den firkantede udmelding fra erhvervsministeren tegner ikke lovende for det udvalg, som boligministeren har nedsat med henblik på at undersøge, om der skal justeres i lånemulighederne ved køb af andelsboliger.

Strengt taget skelner man mellem, hvad realkreditinstitutter skal gøre, når de beregner lån til foreningerne, og hvad bankerne skal gøre, når de beregner lån til foreningers medlemmer. Men banker og realkreditinstitutter skal følge de samme vurderingsprincipper, og bankerne vil ofte bruge vurderinger, der kommer fra det realkreditinstitut, de samarbejder med.

Til almindelig forvirring er foreningerne pålagt selv at bruge et andet vurderingsprincip end det, som banker og realkreditinstitutter skal bruge. Men begge principper vil tilsige et værditab som følge af boligindgrebet. Kaare Dybvad mener dog, at dette værditab vil være af en beskeden størrelse, og at det modsvares af nylige værdistigninger, så andelsboligejerne i praksis ikke vil mærke nogen forskel.

 

Billedet er fra A/B CFG Rønnebærvej i Vanløse.

Tilmeld Nyhedsbrev