Mystik om politisk aftale om andelsforeninger uden for storbyerne

Langt de fleste andelsforeninger ligger i storbyerne, hvor stigende boligpriser er det store tema. Men der er også andelsforeninger længere ude på landet, og de er ikke glemt i den nye, politiske aftale om andelsboligsektoren?

Eller er de glemt alligevel? Formuleringen om dem i aftalen er uklar og vækker forundring blandt dem, som skal arbejde med spørgsmålet.

”For at sikre, at andelsboligforeninger i landdistrikterne fortsat er økonomisk bæredygtige vil erhvervsministeren bede Udvalget for levedygtige landsbyer om at belyse, hvilke udfordringer andelsboligforeningerne i landdistrikterne står med for fortsat at være økonomisk bæredygtige,” hedder det i aftalen.

Udvalget for levedygtige landsbyer blev nedsat i sommer, med adm. direktør Jens Kr. A. Møller fra DLR Kredit som formand. Han oplyser til Min-andelsbolig.dk, at han ikke forinden aftalen var blevet kontaktet af hverken politikere eller Erhvervsministeriet for at høre, om der var noget, han og udvalget kunne bidrage med.

Han hæfter sig også ved, at der er meget få andelsforeninger i egentlige landsbyer. Så måske har politikerne tænkt mere generelt på andelsforeninger i mindre byer. Her er en typisk problemstilling, at ejendommene er svære at handle, hvilket i nogle tilfælde også gør det svært at sælge de enkelte andele – i hvert fald hvis ejerne gør sig illusioner om at få den pris, han eller hun selv har givet, hjem igen.

Ifølge Min-andelsbolig.dk’s oplysninger er det Dansk Folkeparti, der har insisteret på at få formuleringen med i aftalen. Men partiets boligordfører Merete Dea Larsen er siden gået på barselsorlov og har ikke kunnet træffes for en kommentar.

Fra sit arbejde som realkredit-direktør har Jens Kr. A. Møller nogen erfaring med kriseramte andelsforeninger uden for storbyerne. Men han har ikke noget umiddelbart bud på, hvad man kan gøre for dem.

”Det er meget individuelt, hvad man kan finde ud af for den enkelte forening,” siger han.

Som udvalgsformand passer det ham fint, at han endnu ikke formelt har hørt noget fra ministeriet. For udvalget er stadig nyt og har nok andet at se til.

 

 

Billedet er fra A/B Staalværksvej 1-3 i Frederiksværk.

Tilmeld Nyhedsbrev