Nu kan mange andelsforeninger helt skippe valuarvurderingen

I forbindelse med det såkaldte Blackstone-indgreb sidste år fik andelsforeninger mulighed for at fastfryse de valuarvurderinger, der bliver beregnet andelskrone ud fra, på niveauet pr. 1. juli 2020. Det har mange foreninger benyttet sig af. Men hvis de dermed troede, at de dermed helt kunne spare valuarvurderingen i fremtiden, blev de umiddelbart skuffede:

Valuarvurderingen skulle fortsat opdateres af hensyn til årsregnskabet. Her kan man ikke bare stille med en pænt høj, men i lange stræk fiktiv, værdiansættelse. Regnskabet skal være troværdigt for dem, der læser det – for eksempel en håndværksvirksomhed, som får tilbudt en opgave af foreningen, og som skal vurdere, om denne er økonomisk solid.

Men nu er Erhvervsstyrelsen kommet disse foreninger til hjælp. Ifølge et notat fra revisorernes brancheforening FSR – Danske Revisorer har styrelsen således tilkendegivet, at foreningerne ekstraordinært får mulighed for at skifte til at bruge kostpris på ejendommen som opgørelsesmetode i årsregnskabet – også selv om foreningen bruger den fastlåste valuarvurdering til beregning af andelskronen.

Det er en ordning, som typisk vil kunne bruges af storbyforeninger med nogle år på bagen. De vil i sin tid have købt ejendommen til en væsentlig lavere pris, end den nu er værd. Det er denne købspris, tillagt eventuelle forbedringer, der udgør kostprisen.

Hvis man vælger at skifte til i regnskabet at opgøre ejendommens værdi efter kostprisen, skal man dog være opmærksom på, at man ikke senere vil kunne skifte tilbage til at bruge en valuarvurdering. Det vil næppe være noget stort problem, men man kan ikke helt udelukke, at der viser sig ulemper.

Specielt i meget gamle foreninger kan kostprisen således være meget lavere end den aktuelle værdi. Det kan i nogle tilfælde føre til, at foreningerne ifølge regnskaberne vil være insolvente. Det må de gerne være, og realkreditinstitutter foretager deres egne vurderinger, så det ikke skulle påvirke långivningen. Håndværkeren, der skal vurdere, om foreningen vil være i stand til at betale regningen, vil nok også forstå situationen.

Men mærkeligt vil det altså se ud, og ændringen vil næppe føre til, at værdiansættelsen i regnskaberne bliver mere præcis – formentligt tværtimod. Men værdiansættelserne vil være mere konservative, så man i det mindste ikke overdriver størrelsen af den reelle formue, der ligger i foreningerne.

Billedet er fra A/B Århus.

Tilmeld Nyhedsbrev