Nu må Dybvad give klar besked til andelsboligejere om coronakrisens betydning for boligindgrebet

KOMMENTAR: En valuar, der skal vurdere en ejendom, skal naturligvis helst se den indefra. Men Finanstilsynet har for længst meddelt, at banker og realkreditinstitutioner i den særlige situation under coronakrisen kan undlade at gå indenfor, når de vurderer ejendomme i forbindelse med långivning.

Det skete allerede den 12. marts. Det var dagen efter, at statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde havde bekendtgjort, at skoler og andre offentlige institutioner lukkede, med henblik på at begrænse smittespredningen.

I Boligministeriet går det anderledes langsomt. Ministeriet har myndighedsvansvar for lovgivningen om de valuarer, som andelsforeninger benytter. Min-andelsbolig.dk spurgte i mandags ministeriet, om det ville følge Finanstilsynets eksempel. Vi har flere gange rykket for svar, men i dag, søndag, er det endnu ikke kommet.

Ministeriets ubeslutsomhed kunne være ligegyldig. En forsinket valuarvurdering ville i en normal sandsynligvis blive accepteret, fordi coronakrisen bliver betragtet som en force majeure-situation, på samme måde som det accepteres, at generalforsamlinger bliver afholdt senere, end de skal ifølge vedtægterne.

Men situationen var, heller ikke før coronakrisen, normal. Der er en ekstra faktor inde over: Boligindgrebet. Det står stadig til at træde i kraft den 1. juli. I foreninger, som ikke inden da har en valuarvurdering efter den ”gamle” lovgivning, risikerer medlemmerne at tabe formuer, fordi den kommende lovgivning vil betyde lavere værdiansættelse, og dermed en lavere andelskrone, når de sælger andelene.

Ifølge lovforslaget kan foreningerne bruge ”gamle” valuarvurderinger, altså sådanne foretaget inden 1. juli, så længe de ønsker. Det skal afbøde slaget fra lovændringen. Men hvis foreningerne på grund af corona-situationen ikke kan nå at få en valuarvurdering, hjælper det ikke noget.

Der er meget simple løsninger på problemet. Ministeriet kan give samme dispensation, som Finanstilsynet har givet. Det er ikke ideelt, for det vil give upræcise vurderinger, hvis valuarerne ikke kan se en håndfuld af ejendommens lejligheder, som de plejer at gøre. Men dét problem er meget småt i sammenligning med, hvad vi kommer til at se, når hjælpepakkerne til et trecifret milliardbeløb på et tidspunkt skal afvikles, og vi skal forholde os til de enorme omfordelinger, de har givet anledning til.

Ministeriet kunne også udsætte behandlingen af lovændringen. Et par måneder vil formentligt være rigeligt. Men det har man hidtil afvist. Som vi tidligere har beskrevet, blev høringsfristen den 20. marts fastholdt. Som udgangspunkt bliver tidsplanen for behandlingen af loven og dens ikrafttræden også fastholdt, selv om boligminister Kaare Dybvad i Berlingske lørdag siger, at der ”måske” kommer ændringer, fordi ”der er en anden situation vedrørende tidsplanen”.

Det er ingen overdrivelse at sige, at der en anden situation. Lige nu er borgerrettighederne i Danmark i lange stræk sat ud af kraft, milliarder af kroner bliver flyttet rundt mellem forskellige befolkningsgrupper, og sammenlagt står vi til at tabe velstand og velfærd i et omfang, der endnu ikke kan gøres op. Det hele sker, i den særlige situation, med bred opbakning fra danskerne.

Men også boligministeren må forstå, hvad den særlige situation indebærer for hans område. Han kan ikke bare fortsætte, som om ingenting er hændt. Det giver ingen mening, at han skaber usikkerhed om andelsboligejerens private økonomi, samtidig med at regeringen iværksætter historisk store hjælpepakker, netop for at sikre borgernes privatøkonomi.

Så opfordringen herfra skal lyde til Kaare Dybvad: Træf nogle beslutninger, og meld dem klart ud, så snart som muligt. Det er ikke tiden til henholdende meldinger. Dit indgreb kommer til at skade andelsboligejere, og sådan er det. Det er en politisk beslutning. Men der er ingen grund til, at bureaukratiske forhindringer som følge af coronakrisen skal gøre ondt værre. Sørg i det mindste for, at andelsforeningerne får ordentlig tid til at forberede sig på den nye lovgivning.

 

Foto: Christoffer Regild for Folketinget.

Tilmeld Nyhedsbrev